Potravinářská komora České republiky 

Potravinářská komora České republiky®

Areál Markland Klimacentrum, a.s. /první patro, č.d. 127/
Počernická 96/272
108 03, Praha 10 - Malešice
 
IČ:    6311 0652
DIČ: CZ63110652


Ing. Dana Večeřová

Prezidentka PK ČR

 

+420 296 411 187

vondruskova@foodnet.cz

Ing. Miroslav Koberna, CSc.

Ředitel pro programování a strategii PK ČR

+420 296 411 188

koberna@foodnet.cz

Mgr. David Fajfr

Ředitel pro Společnou zemědělskou politiku a strukturální fondy PK ČR 

+ 420 296 411 460

fajfr@foodnet.cz

Ing. Bc. Eliška Křížová

Vedoucí legislativního oddělení PK ČR

+420 296 411 190

krizova@foodnet.cz

Bc. Kristina Tomanová

Vedoucí oddělení administrativní a projektové činnosti PK ČR

+420 296 411 193

tomanova@foodnet.cz

Ing. Jiří Pondělíček, Ph.D.

Ředitel pro zahraniční vztahy a SZP EU

Oddělení administrativní a projektové činnosti PK ČR

pondelicek@foodnet.cz

JUDr. Zdenka Ehlová

Vedoucí oddělení administrativní a projektové činnosti

 

ehlova@foodnet.cz

Ing. Dana Gabrovská, Ph.D.

Vedoucí oddělení pro vědu, výzkum a inovace

Oddělení administrativní a projektové činnosti PK ČR

+420 296 411 192

gabrovska@foodnet.cz

Lenka Vondrušková

Oddělení administrativní a projektové činnosti PK ČR

+420 296 411 196

vondruskova@foodnet.cz

Ing. František Sládek, CSc.

Oddělení administrativní a projektové činnosti PK ČR

+420 296 411 185

sladek@foodnet.cz