Potravinářská komora České republiky


VÝŽIVOVÁ TVRZENÍ

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 ze dne 20. prosince 2006 o výživových a zdravotních tvrzeních při označování potravin se vztahuje na výživová a zdravotní tvrzení, která jsou uváděna v obchodních sděleních, ať už při označování a obchodní úpravě potravin nebo v reklamách týkajících se potravin, které mají být takto dodány konečnému spotřebiteli.

Výživová a zdravotní tvrzení lze při označování a obchodní úpravě potravin a v reklamě na potraviny uváděné na trh ve Společenství používat pouze v případě, že jsou v souladu s tímto nařízením.

Výživová a zdravotní tvrzení musí být založena na všeobecně uznávaných vědeckých poznatcích a jsou jejich prostřednictvím zdůvodněna.

Výživová tvrzení jsou přípustná pouze tehdy, pokud jsou uvedena v příloze nařízení a jsou v souladu s podmínkami stanovenými v tomto nařízení.

Na stránkách Evropské komise byl vytvořen kompletní registr všech tvrzení – jak povolených, tak i nepovolených. Naleznete jej zde: http://ec.europa.eu/nuhclaims/.

Vzhledem k tomu, že příloha obsahující výživová tvrzení byla několikrát revidována, vyhledávejte v Úředním věstníku EU pouze konsolidovanou verzi !

Na stránkách Ministerstva zemědělství ČR zde: http://eagri.cz/public/web/mze/potraviny/oznacovani-potravin-a-obaly/vyzivova-tvrzeni/ naleznete výstupy z pracovní skupiny k problematice zdravotních a výživových tvrzení.

Pro více informací zadejte přístupové údaje.

116_2010.pdf [718.77 KB]

Commission Regulation amending the NHCR with regard to the list [45.96 KB]

1047_2012.pdf [720.16 KB]

1924_2006.pdf [1.00 MB]