Potravinářská komora České republiky


       

No. 016264-2
Traditional United Europe Food (TRUEFOOD)
Tradiční potraviny na společném evropském trhu (TRUEFOOD)
www.truefood.eu

Integrovaný projekt si v rozmezí čtyř let (1/5/2006 - 30/4/2010) kladl za cíl zlepšit kvalitu a bezpečnost potravin a zavést inovace do výrobního systému tradiční evropské produkce prostřednictvím výzkumu a následně prostřednictvím školení a demonstrací. Na projektu spolupracovalo 31 institucí zastupujících oblast vzdělávací, vývojovou i výzkumnou.

Obecným cílem projektu bylo zavádění inovací ve prospěch tradičního potravinářského průmyslu, za účelem posílení konkurenceschopnosti zvýšením kvality a bezpečnosti potravin. K prioritám projektu patřilo kvantitativní určení vnímání spotřebitele, jeho očekávání a postoje s ohledem na bezpečnost a kvalitu potravin a inovace, které by mohly být využity ve prospěch tradičního potravinářského průmyslu. Dále pak vyhodnocení a přenos inovací do průmyslu s tím, že tyto inovace budou garantovat bezpečnost potravin z hlediska mikrobiologického a chemického a povedou ke zlepšení výživové hodnoty potraviny. V neposlední řadě to byla podpora vývoje marketingového a dodavatelského řetězce tradičních potravin s usnadněním přesunu efektivní technologie inovací do výroby tradičních potravin.

Potravinářská komora ČR svým členstvím v konsorciu SPES (Konsorcium národních federací potravinářského průmyslu) navázala na již dokončený projekt 6. rámcového programu EU, projekt V&V řešený pod názvem SMEs-NET. Projekt TRUEFOOD disponuje vlastní internetovou stránkou http://www.truefood.eu/