Potravinářská komora České republiky


Státní veterinární správa České republiky

Slezská 100/7

120 00  Praha 2

Telefon:                     +420 227 010 219 (sekretariát ústředního ředitele)

Telefon:                     +420 227 010 219 (tiskový mluvčí)

e-mail:                       e.podatelna@svscr.cz

                                   www.svscr.cz

 

     Státní veterinární správa (SVS) je organizací, která ze zákona vykonává dozor nad zdravím zvířat, nad tím, aby nebyla týrána, nad zdravotní nezávadností potravin živočišného původu, nad ochranou našeho území před možným zavlečením nebezpečných nákaz nebo jejich nositelů. Přímo i nepřímo zodpovídá i za zdraví občanů. Všechny povinnosti a práva SVS jsou nejnověji vyjmenovány a popsány ve veterinárním zákoně č. 166/1999 Sb., který platí od 28.9.1999.

Státní veterinární správa je tvořena Ústřední veterinární správoukrajskými veterinárními správami, které vykonávají svou působnost ve věcech veterinární péče na území, které je shodné s územím krajů a Městskou veterinární správou v Praze, která vykonává působnost krajské veterinární správy na území hlavního města Prahy.

 

Organizační útvary Státní veterinární správy

Ústřední veterinární správa Státní veterinární správy

Městská veterinární správa v Praze Státní veterinární správy

Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Středočeský kraj

Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Jihočeský kraj

Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Plzeňský kraj

Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Karlovarský kraj

Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Liberecký kraj

Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Královéhradecký kraj

Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Pardubický kraj

Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Kraj Vysočina

Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Jihomoravský kraj

Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Olomoucký kraj

Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Zlínský kraj

Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Moravskoslezský kraj


  Soutěž  RENOMIA - služby v oblasti pojištění potravinářských firem
  spolupracujeme s


  Potravinářská komora ČR ®
  Počernická 96/272
  108 03 Praha 10-Malešice
  tel./fax: +420 296 411 187 (sekretariát)
  tel.: +420 296 411 184-96
  e-mail: foodnet@foodnet.cz
  IČ: 63110652
  DIČ: CZ63110652
  ID datové schránky: snrmxu3