Potravinářská komora České republiky


Účast PK ČR v 7. Rámcovém programu EU (vč. CIP) 

NU AGE „New dietary strategies addressing the specific needs of elderly population for an healthy ageing in Europe“ (nové stravovací strategie oslovující specifické potřeby osob pokročilejšího věku ve prospěch zdraví prospěšného stárnutí v Evropě).

Velmi pozitivní bodové ohodnocení DG Research EU k projektu předloženým konsorciem SP.E.S. GEIE počátkem roku 2010 znamenalo pro PK ČR aktivní partnerskou roli v kolegiu celkem 31 subjektů z řad národních potravinářských a nápojových federací, podnikatelských subjektů, institucí terciárního vzdělávání, ale i výzkumných organizací. Díky dlouholeté spolupráci s konsorciem SP.E.S. GEIE se PK ČR podařilo prosadit i partnerství pro Zeelandia, spol. s r.o. Oficiálním datem zahájení pětiletého projektu byl 1. květen 2011.  

PK ČR se podílí na 60 měsíčním plnění projektu zajištěním typologie a nalezením nejvíce zdraví prospěšných a chutných tradičních potravin pro věkovou populaci nad 65 let, včetně hodnotitelských rozborů a vyhodnocení (pracovní balíček/WP 9). Dále na analýze a implementaci legislativní kázně, doporučení ke klíčovým vládním zmocněncům, proškolení vybraných lektorů národních federací, ale i relevantních zástupců z průmyslu (WP 11), stejně tak jako na organizaci dalších seminářů a školení k zajištění diseminace získaných výzkumných poznatků a jejich aplikace v praxi pro průmysl (WP 12).

http://www.unibo.it/Portale/Ricerca/Nuage.htm

 

TERIFIQ „Reducing salt, fat and sugar in everyday foods“ (sloučení technologií k dosažení významného, binárního poklesu obsahu sodíku, tuku a cukru v každodenní stravě, zatímco probíhá optimalizace kvality jejich výživových hodnot).

Díky svému členství v konsorciu SP.E.S. GEIE, PK ČR plní v 17 členném konsorciu čtyřletého projektu programu Spolupráce 7. R. P. zprostředkovanou partnerskou roli od 1. ledna 2012.

Hlavní cíl projektu TeRiFiQ představuje významné, binární (sůl a tuk nebo tuk a cukr) snížení hladiny sodíku, cukru a tuku ve vybraných sýrech (tvrdý, polotvrdý, měkký), mase (vařené a trvanlivé salámy), sladkém pečivu (mufiny) a polotovarech (omáčky), zatímco se zachová, a pokud možno zvýší nutriční a senzorické vlastnosti těchto produktů k zajištění plné spokojenosti zákazníků.

http://www.terifiq.eu/