Potravinářská komora České republiky


Pro média...

Potravinářská komora České republiky (PK ČR) informuje pravidelně o své činnosti, postojích, názorech a stanoviscích zástupce sdělovacích prostředků.

Novináři se v případě potřeby mohou obrátit na ředitele pro programování a stretegii Potravinářské komory ČR, kterým je:

Ing. Miroslav Koberna, CSc.

tel.: +420 296 411 188

V případě nepřítomnosti je možné kontaktovat sekretariát PK ČR na číslo +420 296 411 187

e-mail: koberna@foodnet.cz