Potravinářská komora České republikyNAŘÍZENÍ O POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ O POTRAVINÁCH SPOTŘEBITELŮM

Nová pravidla pro uvádění výživových údajů na obalech potravin upravuje nařízení (EU) č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům. Podrobné informace naleznete v sekci Legislativa (na liště vlevo) pod názvem Nařízení o poskytování informací o potravinách spotřebitelům.


*************************************************************************************************************
Informace ke stávajícímu dobrovolnému označování formou ikonek GDA naleznete níže.
*************************************************************************************************************
          
http://www.foodnet.cz/files/Image/actual/logo-pk%20cr.jpg             TISKOVÁ ZPRÁVA - listopad 2009


GDA, navigace ve světě živin a kalorií

Na tiskové konferenci Potravinářské komory ČR, která se konala 3. 11. 2009, představil  předseda Pracovní skupiny pro zdravý životní styl Ing. Martin Klofanda nové internetové stránky www.gda.cz / www.nutricnibublina.cz. Tyto internetové stránky slouží jako praktický pomocník a průvodce značením GDA nejenom pro spotřebitele, ale také pro samotné výrobce, kteří mají zájem o zavedení značení GDA na svých výrobcích.   

 

Hlavní zásadou zdravého životního stylu je dodržování rovnováhy mezi přijatou a vydanou energií. Východiskem pro sestavení vyváženého jídelníčku by měl být skutečný energetický výdej. Málokdo si jej však dokáže spočítat, protože zohlednit bazální metabolizmus, energii spotřebovávanou při práci, pravidelných nesportovních aktivitách a při sportu není pro laika snadné. „Praktického pomocníka je možné najít na nových webových stránkách www.gda.cz / www.nutricnibublina.cz. Vedle všech potřebných informací o značení GDA zde spotřebitelé najdou dva interaktivní nástroje.“, říká Ing. Martin Klofanda, předseda Pracovní skupiny pro zdravý životní styl Potravinářské komory České republiky, a dodává: „S pomocí prvního z nich, Porovnejte si svůj příjem a výdej, si každý snadno spočítá svůj individuální energetický výdej a může jej porovnat s energetickým příjmem vypočteným na základě obvyklého jídelníčku. Druhý nástroj, Výrobky se značením GDA, slouží k porovnávání hodnot GDA
u různých výrobků a usnadňuje spotřebitelům zařadit konkrétních potravinu či nápoj do celkového jídelníčku.

Internetové stránky nabízejí také sekci pro výrobce. Tato část je určena pro výrobce, kteří chtějí značení GDA zavést na svých produktech. Lze zde vedle detailních informací o GDA nalézt také praktické rady, jak na svých výrobcích značení zavést včetně systému značení
a legislativy.

 

Pro zajištění optimálního fungování organizmu musí být zajištěna energetická rovnováha, tj. výdej = příjem. Většinu energetického výdeje spotřebovává tělo prostřednictvím bazálního metabolizmu, což je množství energie nutné k udržení tělesných funkcí. Dále je energie vydávána při práci, nesportovních aktivitách (např. cestě do práce či úklidu) a při sportu. Příjem energie je pak zajišťován konzumací potravin a nápojů. „U sportovců je běžné, že jejich jídelníček je sestavován tak, aby přesně kompenzoval energetický výdej odpovídající konkrétnímu tréninkovému plánu. Stejný princip by měl ovšem fungovat také u běžné populace,“ říká specialista na výživu sportovců Ing. Petr Havlíček

 

Pro správné fungování organizmu je vedle celkového energetického příjmu stejně důležité
i to, odkud energie pochází. To znamená zajištění správného rozložení živinových zdrojů nejenom energetických (bílkovin, tuků, sacharidů), ale také neenergetických (vody, vitaminů, minerálních látek, stopových prvků a dalších). Užitečnou pomůckou pro sledování poměru energie, základních živin a ostatních látek, důležitých pro zdraví člověka, může být značení GDA. „Součástí značení GDA je širší soubor zveřejňovaných informací než obvykle uváděné základní informace o množství energie a základních živin. Upozorňuje také na složky potravy, které mají vliv na zdraví spotřebitele, jako je vysoký obsah sodíku / soli či nasycených mastných kyselin,“ upozorňuje vrchní nutriční terapeutka Fakultní Thomayerovy nemocnice s poliklinikou Tamara Starnovská.

 

Více informací naleznete na www.gda.cz / www.nutricnibublina.cz.

 


           TISKOVÁ ZPRÁVA - 14.2. 2008Tři sta potravin označeno

     Již u tří set výrobků mohou spotřebitelé využít pro orientaci při nákupu potravin nové značení GDA, tj. detailní informace o  obsahu energie a živin v jedné porci a o jeho podílu na doporučeném denním množství. Za podpory Potravinářské komory ČR a Ministerstva zdravotnictví ČR zavedlo nové značení celkem 17 domácích a mezinárodních výrobců, další jsou rozhodnuti připojit se v letošním roce.

     „Nové značení výrobků je nástrojem, který spotřebitelům v praxi umožňuje správně sestavit jídelníček. Informace o obsahu energie a živin pomáhají všem nejen při plnění jejich novoročních předsevzetí týkajících se snížení váhy a zdravého životního stylu,“ uvedla Tamara Starnovská, vrchní nutriční terapeutka FTN v Praze. Díky srozumitelným informacím na nově označených výrobcích je pro spotřebitele jednodušší řídit se i radami nutričních terapeutů, týkajících se právě doporučeného denního příjmu živin a energie.

     Výrobci si uvědomují, že spotřebitelé dbají stále více o své zdraví a povinné informace uváděné na obalech potravin jim už nestačí. To byl důvod, proč již v polovině roku 2007 začali rozšiřovat informace na přední straně výrobků o energetický obsah jedné porce a její podíl na doporučeném denním množství (GDA). Na zadní straně obalu mohou nakupující najít informace o množství důležitých živin, jako jsou cukry, tuky, nasycené mastné kyseliny a sodík.

     Mezi výrobce zavádějící nové značení patří nejen mezinárodní společnosti Cadbury Schweppes, Campbell’s, Coca-Cola, Danone, Kellogg’s, Kraft Foods, Mars, Nestlé, Opavia, Orangina, Pepsi, Tesco a Unilever, ale i místní firmy, jako jsou Emco, Karlovarská Korunní, Kofola a Pragosoja. Díky jejich aktivitám, týkajícím se rozšíření uváděných informací, je spotřebitelům na první pohled zřejmé, jakou část doporučeného denního množství energie a živin ze svého jídelníčku konzumací daného výrobku vyčerpají.

     „Potravinářská komora ČR podporuje dobrovolné aktivity výrobců, jejichž cílem je zajistit větší spokojenost spotřebitele. Nové značení výrobků obsahující procentuální vyjádření množství energie a živin v jedné porci je benefit, který by měli využívat všichni nakupující,“ uvedl Ing. Miroslav Toman, CSc., prezident Potravinářské komory ČR. Aby Potravinářská komora ČR podpořila zavedení nového značení, organizuje na toto téma semináře pro zástupce menších a středních podniků.

     „Stále více spotřebitelů se snaží stravovat zdravě a nové značení jim pomůže nejen v celodenním složení jídelníčku, ale i v rozložení příjmu energie během dne,“ říká dále Tamara Starnovská. V první polovině dne bychom totiž měli přijmout více než polovinu doporučeného denního množství energie, přičemž jeho čtvrtina připadá na snídani (případně snídani a dopolední svačinku). Zatímco u energie je důležité její optimální rozložení, doporučené denní množství živin můžeme „sbírat“ během celého dne.

     Procentuální vyjádření obsahu jedné porce z doporučeného denního množství energie a živin je skvělým nástrojem sloužícím k sestavení zdravého jídelníčku a dodržování životního stylu. Je ale důležité uvědomit si, že doporučené denní množství se liší v závislosti na věku, hmotnosti, pohlaví a pohybových aktivitách konzumentů. Podíl jedné porce uvedený na výrobcích přitom představuje procento z doporučeného denního množství zdravé ženy s průměrnou hmotností a průměrnou pohybovou aktivitou. Zatímco u dětí je třeba tyto hodnoty snížit, muži naopak potřebují obecně vyšší energetický příjem.

Více o značení výrobků se dozvíte na www.foodnet.cz.           TISKOVÁ ZPRÁVA - červen 2007Na český trh přicházejí nově označené výrobky

Dobrovolná iniciativa evropských potravinářů

     Již jedenáct významných potravinářských firem se na evropské úrovni dohodlo uvádět na obalech svých potravin údaje, které spotřebiteli poskytnou všechny podstatné informace o nutričním složení výrobků. Ke společnostem Cadbury Schweppes, Campbell’s, Coca-Cola, Danone, Kellogg’s, Kraft, Mars, Nestlé, Orangina, Pepsi a Unilever se v České republice přidala i Opavia a Kofola. Připojení k projektu aktuálně zvažuje i společnost United Bakeries. Tito výrobci se dobrovolně zavázali na přední straně svých výrobků uvádět údaj o energetickém obsahu jedné porce (v kilokaloriích) a její podíl na doporučeném denním kalorickém příjmu.

     „Výrobci tak reagují na zjištění výzkumu prováděného mezi spotřebiteli, podle kterého většina spotřebitelů požaduje rychlou a snadno čitelnou informaci o energetické hodnotě potravin a nápojů, která by jim pomohla lépe vyvážit jejich energetický příjem a výdej,“ uvedl Ing. Jaroslav Camplík, prezident Potravinářské komory ČR (PK ČR).

     Uvedené společnosti navíc postupně upraví etikety výrobků tak, aby na zadní straně obsahovaly i seznam živin s největším vlivem na zdraví člověka, opět včetně jejich podílu na „doporučeném denním množství“ (mezinárodní zkratka GDA) daného nutrientu. Díky tomu spotřebitelé získají jednoduché a srovnatelné vodítko, které jim umožní lépe se rozhodovat při výběru potravin. Vlastní doporučená denní množství se opírají o údaje, na kterých se shodli přední evropští odborníci v oboru zdravé výživy.

     „Nové značení s uvedením doporučeného denního množství umožní spotřebitelům snáze učinit rozhodnutí při výběru ze široké nabídky potravin. Budou mít lepší přehled zejména o příjmu energie, což je první krok k ozdravění celého jídelníčku a ke zdravému životnímu stylu. Tuto iniciativu Potravinářské komory a jejích členů lze jen vítat ,“ řekl MUDr. Michael Vít, Ph. D., náměstek ministra zdravotnictví a hlavní hygienik ČR.

     Nové dobrovolné nutriční značení uvedla na evropský trh před rokem Konfederace potravinářského a nápojového průmyslu zemí EU (CIAA) jako další příspěvek k činnosti evropské platformy pro výživu, fyzickou aktivitu a zdraví. Iniciativu, kterou v České republice zastřešuje Potravinářská komora ČR, podpořili i zástupci Evropského parlamentu a dalších evropských institucí.

     Uvedené společnosti vyzvaly k připojení i další potravinářské podniky, aby informace pro spotřebitele byly po celé Evropě uváděny pokud možno v jednotné a vzájemně porovnatelné podobě. Touto iniciativou se výrobci snaží předjímat i nadcházející revizi evropské legislativy v oblasti nutričního označování potravin, jejíž legislativní schvalování ale zřejmě ještě nějakou dobu potrvá. Výrobci jsou přesvědčeni, že právě tento systém umožní sdělit spotřebitelům poměrně složité informace ve srozumitelné podobě.

     Potravinářská komora ČR připravuje na podporu iniciativy informační kampaň a rovněž cyklus seminářů, které umožní předat zkušenosti s novým značením i malým a středním výrobcům. PK ČR vydala ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství ČR a Ústavem zemědělských a potravinářských informací (ÚZPI) informační leták pro spotřebitele, vysvětlující podstatu nového nutričního značení. Nový systém sjednocuje řadu dílčích iniciativ, s nimiž přicházely jednotlivé firmy. Navazuje na programy změn ve složení výrobků, především snižování obsahu soli, cukru a tuků. K dalším iniciativám výrobců patří zpřísnění dobrovolné samoregulace reklamy na potraviny, zaměřené zejména na děti.

Více informací na www.foodnet.cz.

Tisková zpráva v pdf formátu.pdf [2.12 MB]