Potravinářská komora České republiky


NAŘÍZENÍ O POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ O POTRAVINÁCH SPOTŘEBITELŮM

Evropský parlament na svém plenárním zasedání dne 6. července 2011 schválil návrh nařízení o poskytování informací o potravinách spotřebiteli. Kompromisní text byl schválen 605 hlasy, proti bylo 45 a zdrželo se 26 europoslanců.

Rada formálně přijala kompromisní text 29. září 2011 a dne 22. listopadu 2011 nařízení pod č. 1169/2011 vyšlo v Úředním věstníku EU. Nařízení již platí. Použije se ode dne 13. prosince 2014, s výjimkou čl. 9 odst. 1 písm. l), jenž se použije ode dne 13. prosince 2016, a části B přílohy VI, jež se použije ode dne 1. ledna 2014. Plný text nařízení v českém jazyce naleznete v příloze nebo v EUR-Lexu.

Potravinářská komora ČR věnovala projednávání návrhu nařízení od počátku (leden 2008) značnou pozornost. Nařízení zavádí celou řadu nových povinností, na které je nutné se postupně zaměřit a dostatečně včas se na ně připravit.

Potravinářská komora ČR připravila krátké shrnutí některých klíčových ustanovení, kterým v minulosti v průběhu legislativního procesu věnovala svoji pozornost.

Zároveň byl připraven přehled očekávaných změn v oblasti nutričního označování, které také toto nařízení nově přináší a na které je nutné se v dostatečném časovém předstihu připravit.

Nařízení přináší nové povinnosti nejen pro výrobce potravin, ale i pro Evropskou komisi, potažmo členské státy. Přehled o procesu implementace naleznete níže.

Potravinářská komora ČR připravila k jednotlivým článkům nařízení také komentář. Tento komentář  se  může  v závislosti  na  konzultacích s  orgány  státní  správy a dozorovými orgány případně upřesnit či měnit.

Všechna stanoviska naleznete níže.

Pro více informací zadejte přístupové údaje.

1169_2011.pdf [1.26 MB]