Potravinářská komora České republiky


INFORMACE


Tato sekce upozorňuje například na důležitá statistická data z potravinářského průmyslu, dále představuje Národní značku kvality KLASA a další zajímavé údaje, které nelze zařadit do jiných rubrik oficiální internetové stránky Potravinářské komory ČR, Federace výrobců potravin, nápojů a zpracovatelů zemědělské produkce.Panorama českého průmyslu

Národní značka kvality KLASA

Integrovaná prevence a omezování znečištění

Mimokonferenční akce PK ČR

Ostatní

Podpora podnikání

Pravidla reklamy

Soutěže o nejlepší potravinářské výrobky a výrobce

TV spot - Zdravý životní styl

Obchod, komodity