Potravinářská komora České republiky


COOP-CT-2004-508723
Impeding neo-formed Contaminants Accumulation to reduce their health effects (ICARE)
Omezení akumulace nově vytvořených kontaminantů pro snížení jejich negativního vlivu na lidské zdraví (ICARE)


Na podnět francouzského technologického institutu ACTIA (sdružujícího 45 nejvýznamnějších technologických center v potravinářském průmyslu) byla podepsána smlouva s EK za účelem realizace tříletého projektu od data plnění 1. ledna 2006. Do výzkumných a vývojových aktivit se zapojilo sedm výzkumných center, do praktické části, tj. ověření v praxi pak 14 MSP (za ČR pivovar) spolu se čtyřmi národními potravinářskými federacemi (zastupujícími 9200 MSP).

Prioritním úkolem projektu bylo omezení akumulace nově vytvořených kontaminantů za účelem snížení jejich negativního vlivu na zdraví, jinými slovy poskytnout MSP podklady technologického a laboratorního charakteru pro kontrolu dopadů nově vzniklých kontaminantů. Na základě výzkumných a vývojových aktivit v rámci projektu byl zpracován podkladový materiál pro budoucí evropské směrnice a databáze obsahu nově vzniklých kontaminantů pro tradiční potraviny v Evropě, a to u třech specifických výrobních skupin. Prostřednictvím dotazníku, shrnujícího data od užití příměsí až po skladování, získaly tak MSP možnost stát se příjemcem výstupů projektu. Předmět se dotýkal subjektů podnikajících v oblasti obilné produkce, smažených výrobků a mléka (kojeneckého, diabetického/fortifikovaného).

V souvislosti s účastí v projektu zorganizovala PK ČR ve dnech 28. a 29. června 2007 v hotelu Olympik Praha společné setkání mezi účastníky projektu a tuzemskými zástupci MSP, výzkumných institucí a státní správy.