Potravinářská komora České republiky


Činnost  celní správy mj. zapadá do systému celního dohledu nad zbožím v rámci jednotného celního území Evropské unie. Při realizaci tohoto dohledu celní správa postupuje podle jednotných celních předpisů Společenství.  Jimi jsou především Celní kodex Společenství a prováděcí nařízení k němu, dále pak systém osvobození od dovozního cla a společný celní sazebník Společenství.

Celní předpisy týkající se obchodu se zbožím lze nalézt zde:

http://www.cs.mfcr.cz/CmsGrc/Obchod-se-zbozim/Celni-predpisy/Evropske-spolecenstvi/


Úplná znění právních předpisů Evropských společenství jsou dostupná v sekci Evropská legislativa. Na internetové adrese Generálního ředitelství cel jsou dokumenty sloužící jen jako pracovní pomůcka, za jejíž správnost orgány Společenství neodpovídají.

Dva stěžejní celní předpisy lze nalézt zde:

Nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, kterým se vydává celní kodex Společenství - úplné znění od 1. ledna 2007

Nařízení Komise (EHS) č. 2454/93, kterým se provádí nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, kterým se vydává celní kodex Společenství - úplné znění od 1. ledna 2007