Potravinářská komora České republiky


Česká informační agentura životního prostředí

Vršovická 1442/65

100 10  Praha 10

Telefon:                        +420 267 125 226

e-mail:                           info@cenia.cz

                                       www.cenia.cz

CENIA, česká informační agentura životního prostředí je příspěvkovou organizací Ministerstva životního prostředí. Posláním CENIA je shromažďování, hodnocení, interpretace a distribuce informací o životním prostředí. Všechny dostupné informační zdroje, elektronické verze publikací, včetně odkazů a způsobů, jak využívat prostředků a služeb, které CENIA nabízí, jsou k dispozici nahttp://www.cenia.cz.

CENIA spravuje Integrovaný systém ohlašovacích povinností ISPOPhttp://www.ispop.cz, který zajišťuje plnění legislativně povinných hlášení z oblasti životního prostředí  a současně poskytuje data pro  průřezové environmentální informace.

Datovým výstupem CENIA je Informační systém statistiky a reportingu životního prostředí - ISSaR http://issar.cenia.cz, který obsahuje přehledně zpracovaný soubor všech statistických údajů a indikátorů stavu životního prostředí.

CENIA spravuje mapové služby Portálu veřejné správy http://geoportal.gov.cz. které představují praktickou aplikaci dat o životním prostředí.

CENIA spolupracuje  se všemi poskytovateli datových zdrojů v resortu životního prostředí  a s řadou vědeckých institucí i universitních pracovišť. V rámci České republiky je CENIA  kontaktním místem  Evropské agentury pro životní prostředí (EEA) - a je zapojena do Evropské informační a pozorovací sítě pro životní prostředíEionet.


  Soutěž  RENOMIA - služby v oblasti pojištění potravinářských firem
  spolupracujeme s


  Potravinářská komora ČR ®
  Počernická 96/272
  108 03 Praha 10-Malešice
  tel./fax: +420 296 411 187 (sekretariát)
  tel.: +420 296 411 184-96
  e-mail: foodnet@foodnet.cz
  IČ: 63110652
  DIČ: CZ63110652
  ID datové schránky: snrmxu3