Potravinářská komora České republiky


V pořadí první se v červenci 2006 uskutečnil v Gentu (Belgie) workshop k aktivitám WP5. Na tomto pracovním zasedání vytvořili účastníci novou definici tradičních potravin (TFP). Závěrem setkání byla verifikace stanoviska ve smyslu - aby se potravina mohla považovat za tradiční, musí vyhovovat těmto čtyřem požadavkům:

1. Výroba: klíčové kroky výroby musí být lokálního charakteru (národní/regionální/místní). Jakmile firmy začnou vyrábět potravinu v jiných zemích, nelze ji nadále považovat za tradiční.

2. Autenticita: výrobek musí splňovat minimálně jeden z následujících kroků:
– autentická receptura (směs přísad) anebo
– autentický původ surovin anebo
– autentický výrobní postup.

3. Dostupnost na trhu: pro veřejnost minimálně 50 let (= 1950 a dříve) v obchodech nebo restauracích. Může se stát, že se během tohoto období potravinářský výrobek z trhu ztratil, ale byl na trhu minimálně 50 let předtím.

4: Gastronomické dědictví: výrobek musí mít příběh (story), který je nebo lze napsat na 2–3 stránky.

V rámci každé národní federace výrobců potravin a nápojů zapojené do projektu TRUEFOOD byl vytvořen útvar pro školení a šíření informací (Training and Dissemination Unit, TDU). Cílem TDU bylo zajistit spojení mezi výzkumem a průmyslem. Během první fáze projektu byl implementován v TDU speciální školicí program, který měl napomoci tomu, že se zlepší komunikace výsledků výzkumu – jejich zprostředkování MSP.

Jedním z hlavních úkolů TRUEFOOD bylo provádění školení. Během první fáze projektu byli vybraní technicko-vědečtí zprostředkovatelé (Techno-Scientific Mediators, TSM) proškoleni v klíčových bodech souvisejících s průmyslem tradičních potravin i se současnými trendy relevantního výzkumu. Pro první školení bylo zvoleno Portugalsko (prosinec 2006) s následnými tématy školení:
* Evropská legislativa týkající se kvality a bezpečnosti potravin,
* Kontrola kvality potravin.

Školiteli se stali experti, kteří fungovali jako partneři projektu TRUEFOOD. Na rok 2007 byla plánována školení pod organizační záštitou relevantního partnera  projektu, tj. v Turecku, Maďarsku, ČR, Řecku, Francii, Itálii a Španělsku. Speciálně proškolení TSM byli zodpovědni v další fázi projektu výstupy z projektu přenášet do MSP.

Zrealizovaná zahraniční školení pro národní TDU:

V roce 2006 se uskutečnilo v rámci projektu TRUEFOOD jedno školení, a to:
Portugalsko: 11.–17. 12. 2006

Přehled školení, která se v rámci projektu TRUEFOOD uskutečnila v roce 2007:
Turecko (Trabzon): 25. 2.–2. 3. 2007
Španělsko (Girona): 25.–30. 3. 2007
Itálie (Řím): 15.–19. 4. 2007
Itálie (Řím): 12.–16. 5. 2007
Francie (Paříž): 4.–7. 6. 2007
Maďarsko (Budapešť): 1.–5. 7. 2007
– Francie: 24.–26. 9. 2007

Školení v roce 2008

Ve dnech 20.–22. ledna 2008 se uskutečnil ve Vídni (Rakousko) workshop, na kterém byly představeny průběžné výsledky dosažené v rámci jednotlivých pracovních skupiny projektu TRUEFOOD. Zvláštní pozornost byla věnována pracovní skupině pro komunikaci (WP8).

SIAL 2008

První výsledky výzkumu k podpoře inovací v sektoru tradičních potravin byly prezentovány na konferenci v Paříži s datem konání 21. října 2008 v rámci veletrhu SIAL 2008.

Kontakt na TDU a TSM v ČR

Proškolení zástupců zpracovatelského potr. a náp. průmyslu ČR ze strany TDU - na bázi potřeb v individ. podnicích:

Necelých 500 zaměstnanců z tuzemského zpracovatelského průmyslu (obor: marketing, pivo, maso, mléko) se aktivně zúčastnilo v první polovině roku 2010 serie školících kurzů organizovaných proškolenými zástupci PK ČR (TDU v rámci projektu), jejichž věcnou náplní byla implementace výsledků projektu 6. R. P. EU, Truefood.  Jeden z podkladových školících materiálů naleznete v sekci "Novinky" projektu Truefood.

Proškolení zástupců zpracovatelského potr. a náp. průmyslu ČR ze strany TDU -  hotel Olympik Praha/VŠCHT Praha: