Potravinářská komora České republiky


Kvalitní český mák s cechovní pečetí

Autor: MZe ČR - Zprávy z MZe 6/2020

Datum: 23. 06. 2020

Přišla doba, kdy i u máku je potřeba mít certifikát kvality. Významným počinem tímto směrem je „Česká cechovní norma Český modrý mák“, která získává význam nejen v tuzemsku. Zejména prodeje semene máku do zahraničí je nutno garantovat logem kvality.
Z České republiky se vyváží více než 84 % roční produkce máku. Ta může být v blízké budoucnosti v ohrožení. Problémem je pančování našeho máku vydávaného v zahraničí za Český modrý mák.
Mák zachrání jen jeho kvalita. A mák setý z Česka ji má. Jsme jedinou zemí, kde se pěstuje výhradně pro potravinářské účely.
Český modrý mák pod logem cechovní normy garantuje, že byl vypěstován v České republice a že má nízký obsah morfinových alkaloidů, což je dané zejména odrůdou. A ani semeno máku
nelze před prodejem tepelně upravovat. Termostabilizace semen čili úprava semen vyššími teplotami či parou se dělá často právě ze spekulativních důvodů u dovozových morfinových máků. Nyní tedy semena dovozových máků nemohou být zaměňována s Českým modrým mákem.
Cechovní norma Český modrý mák získává význam nejen v tuzemsku, ale také při exportu. Garanci na sebe bere Potravinářská komora ČR a pěstitel, který si normu zaregistruje. Postup registrace najdete na webu spolku

Český modrý mák: http://ceskymodrymak.cz/
 


SoutěžRENOMIA - služby v oblasti pojištění potravinářských firem
spolupracujeme s


Potravinářská komora ČR ®
Počernická 96/272
108 03 Praha 10-Malešice
tel./fax: +420 296 411 187 (sekretariát)
tel.: +420 296 411 184-96
e-mail: foodnet@foodnet.cz
IČ: 63110652
DIČ: CZ63110652
ID datové schránky: snrmxu3