Potravinářská komora České republiky


Archív příspěvků - nový zákon o obchodních korporacích

Autor: PK ČR

Datum: 18. 11. 2014

NOZK-1.Nová právní úprava obchodních korporací.pdf [307.67 KB]

NOZK-2.Přizpůsobení zakladatelských dokumentů nové právní úpravě [359.54 KB]

NOZK-3.Podřízení obchodní korporace nové právní úpravě.pdf [360.64 KB]

NOZK-4.Založení obchodní korporace.pdf [306.83 KB]

NOZK-5.Jednočlenná společnost.pdf [305.23 KB]

NOZK-6.Vklad.pdf [344.12 KB]

NOZK-7.Podíl.pdf [294.78 KB]

NOZK-8.Podíl na zisku.pdf [302.25 KB]

NOZK-9.Odpovědnost člena orgánu.pdf [315.81 KB]

NOZK-10.Střet zájmů člena orgánu se zájmy korporace.pdf [313.37 KB]

NOZK-11.Smlouva o výkonu funkce a odměňování člena orgánu korpor [320.43 KB]

NOZK-12.Změny v koncernovém právu.pdf [312.22 KB]

NOZK-13.Společnost s ručením omezeným - obecně ke změnám v nové [268.16 KB]

NOZK-14.Vkladová povinnost společníků ve společnosti s ručením o [316.05 KB]

NOZK-15.Podíl ve společnosti s ručením omezeným.pdf [317.47 KB]

NOZK-16.Valná hromada společnosti s ručením omezeným její svoláv [356.47 KB]

NOZL-17.Společnická žaloba ve společnosti s ručením omezeným.pdf [314.27 KB]

NOZK-18.Akciová společnost-obecně ke změnám v nové právní úpravě [314.83 KB]

NOZK-19.Založení akciové společnosti a vklady do základního kapi [317.30 KB]

NOZK-20.akcie v akciov spolenosti.pdf [185.19 KB]

NOZK-21.Práva a povinnosti akcionářů akciové společnosti.pdf [187.44 KB]

NOZK-22.Svolání a průběh valné hromady akciové společnosti.pdf [182.80 KB]

NOZK-23.Rozhodování valné hromady akciové společnosti.pdf [192.31 KB]

NOZK-24.Volené orgány akciové společnosti-monistický systém.pdf [184.15 KB]

NOZK-25.Squeeze-out v akciové společnosti.pdf [184.66 KB]

NOZK-26.Omezení vnitroskupinových transakcí.pdf [185.04 KB]