Potravinářská komora České republiky


Aktuální novinky z oblasti potravinářské legislativy – označování potravin (30. září 2020)

Autor: PK ČR

Datum: 11. 08. 2020

Dovolujeme si Vás pozvat na seminář, který bude věnovaný aktuálním novinkám v potravinovém právu (novela zákona o potravinách, novela zákona o veterinární péči, uvádění země původu nebo místa provenience primární složky potraviny…) a zkušenostem dozorových orgánů při aplikaci potravinového práva. Seminář se mimo jiné zaměří na kontrolu kvality potravin na českém a evropském trhu z pohledu dozorových orgánů. Součástí budou také vybrané novinky z roku 2020 ve vztahu nejen k provozování potravinářského podniku (novela zákona o obchodních korporacích, evidence skutečných majitelů, novela zákona o evidenci tržeb, novela zákoníku práce atd.).

 
Datum konání: 30. září 2020

  Místo konání: Státní zdravotní ústav, velká posluchárna v budově 11, Šrobárova 48, Praha 10 

Vložné: 1000,- Kč (včetně DPH)  

Začátek semináře: 9:00 hodin 
 

Na seminář je nutné se REGISTROVAT !   Zbývá posledních 20 míst !

 

Registrujte se na: krizova@foodnet.cz

Pro více informací kontaktujte:

Ing. Bc. Eliška Křížová

Potravinářská komora ČR, Počernická 96/272, 108 03 Praha 10 – Malešice

tel.: +420 296 411 190

 

Aktuální novinky z oblasti potravinářské legislativy - 30.9.2020 [431.81 KB]


SoutěžRENOMIA - služby v oblasti pojištění potravinářských firem
spolupracujeme s


Potravinářská komora ČR ®
Počernická 96/272
108 03 Praha 10-Malešice
tel./fax: +420 296 411 187 (sekretariát)
tel.: +420 296 411 184-96
e-mail: foodnet@foodnet.cz
IČ: 63110652
DIČ: CZ63110652
ID datové schránky: snrmxu3