Potravinářská komora České republiky


 

Státní zemědělská a potravinářská inspekce

Květná 15

603 00  Brno

Telefon:                      +420 543 540 111

fax:                              +420 543 540 202

e-mail:                        epodatelna@szpi.gov.cz

                                    www.szpi.gov.cz

SZPI je organizační složka státu, která je přímo podřízená ministerstvu zemědělství. Je orgánem státního dozoru zejména nad bezpečností, jakostí a řádným označováním potravin.

 

Inspektoráty a jejich působnost


  Soutěž  RENOMIA - služby v oblasti pojištění potravinářských firem
  spolupracujeme s


  Potravinářská komora ČR ®
  Počernická 96/272
  108 03 Praha 10-Malešice
  tel./fax: +420 296 411 187 (sekretariát)
  tel.: +420 296 411 184-96
  e-mail: foodnet@foodnet.cz
  IČ: 63110652
  DIČ: CZ63110652
  ID datové schránky: snrmxu3