Potravinářská komora České republiky


OHLAŠOVACÍ POVINNOSTI VYPLÝVAJÍCÍ Z LEGISLATIVY NA OCHRANU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Problematika životního prostředí je jedním z faktorů zásadně ovlivňujících konkurenceschopnost evropské ekonomiky, resp. evropského průmyslu a zpracovatelských podniků působících v oblasti zpracování zemědělských komodit. Cílem tohoto semináře je seznámit účastníky s  odpovídajícím legislativním rámcem a s dopady na praktické fungování podnikatelských subjektů. V průběhu semináře budou prezentovány aktivity evropského potravinářského průmyslu. Zejména bude však zaměřen na aktuálně projednávané novely zákona o IPPC včetně prováděcích právních předpisů k němu a zákona o obalech. Součástí semináře bude poprvé také rozsáhlá prezentace věnovaná funkcionalitám elektronického systému ISPOP sloužícího k plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí. Systém ISPOP je navržen tak, aby umožňoval nejenom ohlásit povinné údaje dle jednotlivých složkových zákonů, ale nabízí také možnost získat komplexní informace k již zaslaným hlášením a správě uživatelského účtu v ISPOP daného subjektu. Při prezentaci budou jednotlivé funkcionality předvedeny on‑line a zdůrazněny ty, které uživatel (ohlašovatel) nezbytně potřebuje ke kontrole splnění svých ohlašovacích povinností.

Seminář je určen pro zástupce managementu malých a středních potravinářských a zpracovatelských podniků s odpovědností za oblast výroby, resp. ekologie, dále podnikatele podnikající jako fyzické osoby, kteří zajišťují výše uvedené činnosti sami nebo na smluvní bázi, odpovědným pracovníkům velkých potravinářských a zpracovatelských podniků s odpovědností za oblast ekologie.

Cyklus seminářů se uskutečnil od 30. října do 21. listopadu 2012.

Upozornění: Všechny prezentace odrážejí zadané téma a je nutné je také v těchto souvislostech vnímat. Prezentace byly vytvořeny v daný moment k výukovým účelům, a proto je možné, že se v závislosti na uplynulém čase některé informace mohly změnit !


Úvod do problematiky-ŽP - říjen-listopad DV.pdf [618.33 KB]

ŽP-envilegislativa.pdf [1.27 MB]

EKO-KOM - Potravinářská komora ZK.pdf [1.14 MB]

PK_IPPC_IED_novela_06112012.pdf [528.25 KB]

Jirůtková_prezentace PK do sborníku final PJ_21_9_2012.pdf [1.08 MB]

Výběr z Manuálu pro ohlašovatele 2013 all final PJ_21_9_2012.pdf [1.50 MB]