Potravinářská komora České republiky


Panorama zpracovatelského průmyslu ČR 2006

     Tento materiál sestává z jednotlivých situačních zpráv za všechna odvětví zpracovatelského průmyslu, a to až do oborového členění.

     Ministerstvo průmyslu a obchodu připravilo odvětvově strukturovaný materiál vydávaný pod názvem "Panorama zpracovatelského průmyslu ČR 2006". Tento materiál dokumentuje vývoj a aktuální situaci v jednotlivých odvětvích českého zpracovatelského průmyslu. V letošním roce se jedná již o desáté vydání této publikace, tentokráte pouze v elektronické podobě.

     Předložený materiál analyzuje vývoj za uplynulé období (od roku 2000 do roku 2006) v jednotlivých odvětvích zpracovatelského průmyslu a popisuje dosažený stav.

     Použitá data vycházejí z ročních statistických výkazů, založených na účetních datech a zahrnují výsledky ekonomické činnosti podnikatelských subjektů, zařazených Českým statistickým úřadem do OKEČ (odvětvová klasifikace ekonomických činností) 15 až 37. Komentář k potravinářskému průmyslu (OKEČ 15) byl zpracován Ministerstvem zemědělství, neboť toto odvětví nespadá do působnosti MPO.

     Zahrnuty jsou zde všechny podnikatelské subjekty, bez ohledu na právní formu, bez ohledu na počet zaměstnanců a bez ohledu na to, zda jsou či nejsou uvedeny v Obchodním rejstříku.

Příloha 1.pdf [1.92 MB]

Příloha 2.pdf [1.92 MB]

Příloha 3.pdf [612.52 KB]

Archív