Potravinářská komora České republiky


V průběžné zprávě projektu (Interim Activity Report) se zhodnotilo první pololetí práce na projektu, tj. období 1. 1. –30. 6. 2006. Text této zprávy je důvěrný a je k dispozici k nahlédnutí v sekretariátu PK ČR.