Potravinářská komora České republiky


Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s.

Lípová 15

120 44  Praha 2

Telefon:               +420 224 900 111

fax:                       +420 224 920 618

e-mail:                 jitka.tumova@beerresearch.cz (sekretariát)

                             www.beerresearch.cz

     Cílem činnosti VÚPS je získávat nové poznatky z oblasti pivovarství a sladařství a napomáhat jejich aplikaci do výrobní praxe. Svou prací přispívá k objasnění zákonitostí, které určují vlastnosti sladu a piva. Nezastupitelnou roli má ústav  při rozvoji a ověřování moderních  technik a technologií. Při snaze o zvyšování efektivnosti je současně třeba dbát na to, aby  byly zachovány  charakteristické znaky českých sladů a piv  dané historicky jejich specifickým způsobem výroby.   

     V současné době je  ve výzkumu nutné stále více uplatňovat multidisciplinární přístup. Průmyslová výroba se dynamicky přizpůsobuje situaci na trhu, rychle se přenášejí poznatky mezi jednotlivými obory. Ani aktivity VÚPS nejsou  striktně omezeny  pouze na ječmen, slad a pivo. Analýzy a zkoušky, které provádí ve svých akreditovaných laboratořích, jsou využitelné v celé řadě jiných oborůÚstav je schopen řešit  výzkumné a vývojové projekty pro nápojový průmysl stejně jako pro různé oblasti  potravinářství či zemědělství (týkající se zejména rostlinných produktů).    


  Soutěž  RENOMIA - služby v oblasti pojištění potravinářských firem
  spolupracujeme s


  Potravinářská komora ČR ®
  Počernická 96/272
  108 03 Praha 10-Malešice
  tel./fax: +420 296 411 187 (sekretariát)
  tel.: +420 296 411 184-96
  e-mail: foodnet@foodnet.cz
  IČ: 63110652
  DIČ: CZ63110652
  ID datové schránky: snrmxu3