Potravinářská komora České republiky


Výzkumný ústav mlékárenský s.r.o.

Ke Dvoru 12a

160 00 Praha 6 

Telefon:                  +420 235 354 551 - 2 

Fax:                        +420 235 358 107 

e-mail:                    vum@vumlekarensky.cz

                                www.vumlekarensky.cz

     Výzkumný ústav mlékárenský (VÚM) je institucí již s významnou  tradicí. Byl založen před 53 lety a od té doby prošel různými etapami vývoje, poznamenanými osobnostmi, řešenou tématikou, vztahem k průmyslu i generačními vlnami. Největší změnou, která zasáhla do života VÚM, bylo zrušení generálního ředitelství Mlékárenského průmyslu a posléze privatizace ústavu v rámci akciové společnosti MILCOM, obdobně jako tomu bylo i u řady dalších tzv. oborových výzkumných ústavů v potravinářském průmyslu a zemědělství. Tím byl také prakticky nastolen požadavek na samofinancování, resp. zajištění ekonomické soběstačnosti VÚM. Tyto skokové změny  mnoho oborových výzkumných ústavů nepřežilo. VÚM byl jedním z mála, kterým se to podařilo, a to díky určité organizační síle mlékárenského průmyslu v počátcích změn, ale především díky píli a schopnostem svých pracovníků a tomu, že neztratili víru v potřebnost své činnosti jak výzkumné, tak pro praxi. Přes všechny tyto problémy tak VÚM přežil do dnešních dnů, čímž prokázal svoji sílu a především opodstatněnost.  

MILCOM, jejíž dceřinou společností se  v roce 2004 stal VÚM s.r.o., poskytuje služby a výrobky především mlékárenskému průmyslu. Jde zejména o služby související s opravami balicích strojů, dodávkami náhradních dílů, ingrediencí pro mlékárenské výrobky, syřidel pro výrobu sýrů a tvarohů, čistých mlékařských kultur pro výrobu sýrů a kysaných mléčných výrobků. MILCOM a.s dále dodává laboratorní pomůcky / Mikrobitesty/, živná média pro mikrobiální rozbory a další pomocné látky pro laboratoře potravinářského, většinou mlékárenského průmyslu. V rámci společnosti je udržována také sbírka čistých mlékařských kultur, která je zařazena do Národního programu konzervace a využití genofondu mikroorganismů a drobných živočichů.


  Soutěž



  RENOMIA - služby v oblasti pojištění potravinářských firem
  spolupracujeme s


  Potravinářská komora ČR ®
  Počernická 96/272
  108 03 Praha 10-Malešice
  tel./fax: +420 296 411 187 (sekretariát)
  tel.: +420 296 411 184-96
  e-mail: foodnet@foodnet.cz
  IČ: 63110652
  DIČ: CZ63110652
  ID datové schránky: snrmxu3