Potravinářská komora České republiky


Tisková zpráva
PRESS/005/06E
Brusel, 15. června 2006  

Výsledky průzkumu SMEs-NET Vision Paper– určení výzkumu a inovačních potřeb

Výsledky průzkumu naznačují:
Malé až středně velké podniky (SMEs) se opožďují v inovačních výzvách i v investicích do výzkumu a vývoje.

Předpokládaná řešení zahrnují:
Potřebu více kvalifikovaných pracovníků, větší důraz na výzkum a vývoj, společné sdílení zdrojů inovací mezi podniky a  podnětů k zlepšení pro evropské potravinářské podniky. To vše je podle CIAA rozhodující pro budoucí konkurenceschopnost  v potravinářském průmyslu EU.

Základní data
Malé až středně velké podniky (SMEs) jsou oporou evropské ekonomiky, a ještě více to platí v oblastech týkajících se produkce potravin, kde tvoří až 99% celkové evropské produkce potravin a vyrobí 90% evropských potravinářských produktů.

O SMEs-NET
SMEs-NET projekt je první komplexní přístup k podrobnému prozkoumání a popisu současné situace malých a středně velkých podniků (SMEs) evropského potravinářství s ohledem k technickým inovacím.

Projekt SMEs-Net je konkrétně Specific Support Action (SSA) financovaný v rámci 6. Rámcového programu vědeckého a technologického výzkumu  oceněného sdružením SPES – odborného orgánu evropské potravinářské federace pro realizaci výzkumu na evropské úrovni.

Jádrem činnosti SSA je Evropský průzkum o potřebách, vyhlídkách a vyhodnocení různých sektorů pracujících pod záštitou potravinářského průmyslu v 11 evropských zemích. Více než 1200 malých a středně velkých podniků (SMEs) se zúčastnilo projektu a výsledky průzkumu dávají jasné náznaky týkající se současných postupů a perspektivy budoucích zlepšení v evropském potravinářském průmyslu.

Klíčové údaje průzkumu: 
Firmy účastnící se průzkumu     1286 
Obrat                                        €90 miliard 
Zaměstnanci                             744 000
Náklady na výzkum a vývoj        €892 miliónů

Výsledky
Co se týče inovací v této oblasti, Evropská potravinářská federace se velmi obává faktu, že v této vysoce konkurenční oblasti, kde spotřebitelé jsou vystaveni rostoucímu počtu různých produktů, mnoho SMEs podniků zaostává. Se zřetelem k tomuto faktu poskytují výsledky SMEs-NET průzkumu cenný balík návrhů, kvalitativních i kvantitativních, a nejdůležitější výsledky průzkumu byly velmi kriticky shrnuty ve finálním dokumentu Vision Paper.  Kopie tohoto sdělení jsou dnes k dispozici zde a také na CIAA’s webových stránkách www.ciaa.be.

Dokument Vision Paper prostřednictvím těchto tezí kombinuje odborné aspekty diskuze a zpětně politicky hodnotí záležitosti, které jsou ve hře. 

Výsledky podrobně

Inovace v potravinářském sektoru vyžaduje množství vstupních faktorů, hlavně kvalifikované pracovníky a velmi často finanční příspěvek k uskutečnění minimální úrovně výzkumu a vývoje.

* Je potřeba sdílet postup inovací mezi podniky.

* Z hlediska společnosti je nejdůležitějším faktorem dostupnost kvalifikované pracovní síly. Podniky s touto výhodou si na trhu vedou lépe.

* Existují stěžejní oblasti, kde inovace je pro potravinářské podniky významná, zvláště: inovace produktů (tj. zlepšení zahrnutá přímo do kvality a vzhledu finálního produktu), inovace výroby (výrobní zlepšení) a balení.

* Podniky jsou zastáncem priorit Evropské technologické platformy Food for Life: kvalita a  výroba, bezpečnost potravin, a potraviny a zákazník jsou zdaleka nejhlavnější záležitostí, následované tématem Potraviny a zdraví a tématy týkajícími se dlouhodobě udržitelného růstu potravinářské produkce a vedení potravinářských řetězců.

* Hlavní starostí podniků je přenos technologií.

* Co se týká zdrojů inovací, potravinářské podniky v Evropě získávají většinu informací mimo akademické zdroje. Obchodní vztahy (tj. informace vytvářené častými výměnami mezi dodavateli, klienty a poskytovateli zařízení) jsou velmi důležité. Iniciativy k přenosu technologií obvykle následují.  Nicméně obecně řečeno, většina firem se velmi spoléhá na svůj vlastní výzkum a vývoj.

* Potravinářské podniky chtějí mít spolehlivé partnery pro rozvíjení vlastních inovací. Představují si plynulou evropskou podporu. Velké firmy dávají obecně přednost daňovým podnětům zatímco malé a středně velké podniky dávají přednost přímé podpoře.

* Podniky preferují aktivní inovační postupy, což se odráží v postupu směrem ke kombinaci různých kroků. To znamená, že podniky vyhledávají takové postupy, které jsou v souladu s jejich opravdovými potřebami.

Pro vysvětlení nebo analýzu prosím kontaktujte:

  Dr. András Sebők                                 Michele Contel                                      Beate Kettlitz

a.sebok@campdenkht.com                   michele.contel@pe-group.it                   b.kettlitz@ciaa.be

+361 433 14 70                                    +39 06 884 1270                                   +32 25 14 11 11

 

SMEs-NET_press [113.00 KB]