Potravinářská komora České republiky


Cílem projektu TeRiFiQ je dosažení podstatného snížení obsahu sodíku a tuku, případně tuku a cukru v nejčastěji konzumovaných potravinách v Evropě a to při zajištění jejich výživových a senzorických hodnot, bezpečnosti a dostupnosti jak pro průmysl, tak pro spotřebitele. Cílem je současně i zajištění plošného přijetí technologie vyvinuté v rámci projektu na evropské úrovni.

 

Zredukovat:

- obsah sodíku (až do 30%) u 3 různých typů sýrů (měkký, polotvrdý, tvrdý) a zároveň zvýšit kvalitu z pohledu obsahu tuku;  

- nasycené tuky a sodík (až 50%) v měkkých a fermentovaných uzeninách pomocí alternativních technologií (multiple          emulsion, “cryo-crystallisation” atd.) a změn receptur;

- nasycené tuky a cukr ve vybraných pekařských výrobcích až o 25% (“cryo-crystallisation” atd.);

- obsah nasycených tuků (až o 50%) v omáčkách užitých v polotovarech.

…při zachování senzorických vlastností a textury výrobku a jeho akceptování spotřebitelem stejně jako u neupravených výrobků.

- ověřit přijetí nových výrobních receptur spotřebitelem a zkontrolovat jejich nutriční hodnoty s cílem optimalizovat je z pohledu senzorického a akceptačního hlediska; 

- představit tyto nové receptury velkému počtu malých a středních podniků a plně zajistit transfer technologie na průmyslovou úroveň.

 

Internetové stránky projektu: www.terifiq.eu