Potravinářská komora České republiky


 

Státní tiskárna cenin, státní podnik

Růžová 6, čp. 943

110 00  Praha 1

Telefon:                       +420 236 031 111

Fax:                              +420 236 031 400

e-mail:                         podatelna@stc.cz

                                     www.stc.cz

     STC je právnickou osobou provozující podnikatelskou činnost s majetkem státu vlastním jménem i na vlastní odpovědnost a s tímto majetkem má právo hospodařit. STC neručí za závazky státu a stát neručí za závazky STC, není-li zákonem stanoveno jinak.

 

                                    

 


  Soutěž  RENOMIA - služby v oblasti pojištění potravinářských firem
  spolupracujeme s


  Potravinářská komora ČR ®
  Počernická 96/272
  108 03 Praha 10-Malešice
  tel./fax: +420 296 411 187 (sekretariát)
  tel.: +420 296 411 184-96
  e-mail: foodnet@foodnet.cz
  IČ: 63110652
  DIČ: CZ63110652
  ID datové schránky: snrmxu3