Potravinářská komora České republiky


Sekce surovin a polotovarů pro pekařskou a cukrářskou výrobu

Sekce byla založena na ustavující schůzi, která proběhla dne 10.prosince 2002

Vedení sekce tvoří:   předseda           - Dipl. Ing. Miroslav Lipavský
                                    

     Zakládajícími členy jsou výrobci či dovozci zlepšujících přípravků, směsí, surovin a přídatných látek, výrobci cukrářských polev, náplní a potravinářských aromat. Vzhledem k potřebě řešit společně určité problémy si sekce vytkla následující cíle:

-  pomoc, ochrana, poradenství a podpora prosazování společných zájmů členů

-  prezentace společných zájmů

-  udržování kontaktů s úřady, obchodními a jinými institucemi na celostátní úrovni

-  vypracování doporučení a připomínek vztahujících se k oboru činnosti se zvláštním
   důrazem    

   na potravinářskou legislativu, jakostní normy a celní předpisy

-  poskytování informací v oboru svým členům

-  zlepšování podnikatelského prostředí a vytváření podmínek pro poctivou obchodní
   soutěž

     Sekce vznikla s popudu předsedy mezinárodního sdružení FEDIMA a je připravena prostřednictvím Potravinářské komory své členy v tomto sdružení zastupovat.

     Jednání sekce probíhají ve dvouměsíčních intervalech a jejich obsahem je společně nacházet způsoby řešení i zdánlivě menších problémů, vzájemná výměna  informací nejen z oblasti legislativy; k tomu významně přispívá i možnost využívat informační systém Potravinářské komory FOODNET.

     Sekce je otevřena  všem novým zájemcům, jejichž předmět podnikání je příbuzný. Jedinou podmínkou je, aby uchazeč byl členem PK.    

1 2 3 4 5 »

SoutěžRENOMIA - služby v oblasti pojištění potravinářských firem
spolupracujeme s

Potravinářská komora ČR ®
Počernická 96/272
108 03 Praha 10-Malešice
tel./fax: +420 296 411 187 (sekretariát)
tel.: +420 296 411 184-96
e-mail: foodnet@foodnet.cz
IČ: 63110652
DIČ: CZ63110652
ID datové schránky: snrmxu3