Potravinářská komora České republiky


Sekce dodavatelů technologií

 

            Hlavním zaměřením sekce dodavatelů technologií je co nejefektivnější využití potencionálu jednotlivých členských společností ve využívání investičních nabídek, investičních pobídek a dotací. Našim úkolem je rovněž zlepšení komunikace s investory v České republice i v zahraničí. Vzhledem k opakovaným výzvám a poptávkám zahraničních podnikatelských subjektů o možnostech dodání technologických celků (export z ČR) tato sekce reprezentuje jak PK ČR, tak její jednotlivé členy v příslušném členění.

            Naší hlavní motivací je sjednotit předmětné aktivity v dodavatelsko – odběratelských vztazích v oblasti obchodu s technologiemi pro potravinářský průmysl, a to jak v rámci samotné ČR, tak ve vztahu k členským zemím EU a k „třetím“ trhům.

            Tímto bychom chtěli oslovit další výrobní subjekty i subjekty poskytující související služby v oboru s nabídkou členství v této sekci a vytvořit tak skupinu, která by rozhodujícím způsobem reprezentovala danou oblast.

Členové sekce dodavatelů technologií

Sekce dodavatelů technologií byla založena v lednu roku 2012 a od té doby se aktivně podílí na šíření dobrého jména českých technologií v zahraničí.

Přes Potravinářskou komoru ČR (PK ČR), sekci dodavatelů technologií (SDT) je možné nabízet rezervní výrobní kapacity a technologické novinky jednotlivých členů a prezentovat je na stránkách PK ČR - SDT. SDT může zajistit kontaktní mailing se zahraničními společnostmi a zároveň může zajistit prezentaci služeb jednotlivých členů SDT, ať už při obchodních misích konaných pod záštitou MZV ČR a MPO ČR, nebo při setkáních se zahraničními subjekty na území ČR.

Pro více informací, nebo v případě zájmu stát se členem, se neváhejte obrátit na:

e-mail:  pondelicek@foodnet.cz                            tel: +420 606 632 149


SoutěžRENOMIA - služby v oblasti pojištění potravinářských firem
spolupracujeme s

Potravinářská komora ČR ®
Počernická 96/272
108 03 Praha 10-Malešice
tel./fax: +420 296 411 187 (sekretariát)
tel.: +420 296 411 184-96
e-mail: foodnet@foodnet.cz
IČ: 63110652
DIČ: CZ63110652
ID datové schránky: snrmxu3