Potravinářská komora České republiky


FOOD-CT-2005-514050
Networking European Food Quality and Safety Stakeholders (SMEs-NET)
Propojení odborníků z oblasti kvality a bezpečnosti potravin v EU (SMEs-NET)

Pod patronací italské federace potravinářského a nápojového průmyslu FEDERALIMENTARE odstartoval 15. dubna 2005 čtrnáctiměsíční projekt, mezi jehož prioritní aktivitu patřil mimo jiné komplexní průzkum na evropské úrovni, na základě kterého bylo možné zmonitorovat potřeby a priority MSP v oblasti inovace potravinářských technologií a zvyšování bezpečnosti potravin. Cílem bylo mj. poskytnout příspěvek do diskuze v rámci nově vzniklé evropské technologické platformy, ale rovněž i nově vznikající české technologické platformy, které směřují k formulaci strategie rozvoje potravinářského průmyslu a strukturovaného výzkumu, jenž by měl vést ke zlepšení celkové konkurenceschopnosti subjektů v potravinářském řetězci v rámci EU, ale i ke zvýšení investic do výzkumu a vývoje.
Konsorcium SPES federací potravinářského průmyslu ve spolupráci se CIAA vyzvalo k účasti na tomto průzkumu celkem 5350 podnikatelských subjektů, za účelem získání názorů a požadavků dotýkajících se náplně výzkumu v potravinářském průmyslu v příštích 15 letech. Po analýze sběrných dat skupinou odborníků z mnoha zemí byla nadefinována stanoviska pro předložení EU, s cílem posílení inovační kapacity evropského potravinářského sektoru.