Potravinářská komora České republiky


No. 508589
SMEs for Food
(ve spolupráci s Technologickým centrem Akademie věd)

Prosincem r. 2003 bylo oficiálně zahájeno tříleté plnění projektu pod záštitou francouzské agentury pro inovace ANVAR (koordinátora projektu) s cílem zjistit a posílit inovační kapacitu MSP, umožnit jim lépe využívat jejich inovační potenciál, získat větší uplatnění na trhu a prostřednictvím internetových stránek navázat spolupráci se zahraničními partnery působícími v jejich oboru.
Na projektu spolupracovalo 19 partnerských organizací z 16 zemí, téměř 150 MSP ze zemí EU, Izraele, Švýcarska a Turecka.