Potravinářská komora České republiky


Seafood

SEAFOODTOMORROW je evropský projekt z program EU HORIZON 2020 s rozpočtem 7 milionů EUR, jehož cílem je vyvinout inovativní, udržitelné řešení pro zlepšení bezpečných a dietních vlastností produkce z mořských živočichů v Evropě. Řešením výzvy k uspokojení rostoucí potřeby trhu pro bezpečné a udržitelné mořské plody bude projekt generovat nové znalosti pro rozvoj komerčních řešení k zlepšení socioekonomické a environmentální udržitelnosti evropského odvětví výroby a zpracování mořských živočichů.

Tříletý projekt SEAFOODTOMORROW získal od konce roku 2017 v rámci grantové smlouvy č. 773400. Konsorcium 35 partnerů představuje přední organizace ve svých příslušných oblastech práce z 18 evropských zemí. Projekt koordinuje Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), Portugalsko.

Konsorcium očekává zesílení využití ekologicky inovativních řešení, vyšší viditelnost inovativních řešení a vytváření škálovatelných trhů, ale i zvýšení dostupnosti zdravějších potravin z mořských živočichů s cílem zlepšit stravu a zdraví spotřebitelů. Konsorcium je postaveno na výzkumných týmech z 19 partnerských výzkumných a vývojových pracovišť, které jsou proslulé technologickým rozvojem špičkové kvality a silnou provázaností díky předchozím zkušenostem ve financování (např. 7. Rámcový program, ECsafeSEAFOOD), tudíž se předpokládají úspěšné výstupy z činnosti. Kromě toho 4 výzkumné instituce a 13 malých a středních podniků s různorodými a doplňkovými zájmy v řešeních v rámci validace a optimalizace tvoří nedílnou součást konsorcia projektu.

Předpokládá se, že populace a hospodářský růst do roku 2050 povedou k zdvojnásobení poptávky po potravinách na celém světě. Jedním z hlavních úkolů tohoto století je zajištění produkce a spotřeby potravin ze sociálně, ekonomicky a environmentálně udržitelného hlediska. Mořské plody jsou jednou z nejdůležitějších potravinových komodit spotřebovaných v Evropě, protože jsou důležitým zdrojem živočišných bílkovin a jsou přirozeně bohaté na cenné živiny pro zdravou výživu. Proto je nezbytné rozvíjet nové metody produkce a zpracování mořských živočichů, které jsou šetrné k životnímu prostředí a transparentní, které podporují bezpečnost mořských živočichů v souladu s požadavky trhu.

SEAFOODTOMORROW, se silným zaměřením na inovace, spolupracuje přímo s uznávanými odborníky z průmyslu a inovačními institucemi s osvědčenými záznamy. V rámci projektu byly zavedeny struktury řízení znalostí, které zajistí, že inovační řešení projektu budou převedena na příslušné koncové uživatele v odvětví výroby a zpracování mořských produktů. S využitím tohoto komplexního přístupu SEAFOODTOMORROW nabízí silné a transdisciplinární partnerství, které se zabývá problematikou zabezpečení potravin tím, že hledá inovativní řešení pro mořské plody a související environmentální otázky.

Projekt se zaměřuje na validaci a optimalizaci komerčních řešení pro zlepšení socioekonomických aspektů a udržitelnost životního prostředí produkce z mořských živočichů a zpracovatelského průmyslu, při zajištění kvality výroby a bezpečnosti. Aktivity se zaměří na udržitelnou produkci a zpracování výživově kvalitních a bezpečných potravin z moře, a to prostřednictvím demonstrací a prvního uplatnění ekologicky inovativních, udržitelných řešení na mořské a potravinářské produkty pocházející z akvakultury, včetně výživových látek. Návrh zohlední dopady v různých regionech a populační segmenty, jakož i specifika různých druhů mořských živočichů.

Aktivity zahrnou mimo jiné využití vedlejších produktů z agro a mořských produktů, aby bylo možné vytvořit udržitelné zdroje pro akvakulturu umožňující zpracování výrobků na míru s určitými nezbytnými živinami pro spotřebitele, posoudit proveditelnost náhražek soli v mořských plodech, ověřit jejich stravitelnost, atraktivitu, funkčnost a přijetí mořské stravy z výživového hlediska i ze strany mladých i starší generace, validovat strategie prevence, odstranění nečistot z mořských produktů a optimalizovat senzory a biosenzory pro hodnocení bezpečnosti, mimo jiné.

Zpravodaj projektu:
https://us18.campaign-archive.com/home/?u=e4bf30257926d24a34f9677ad&id=6a73d6cd94
č. 1: https://us18.campaign-archive.com/?u=e4bf30257926d24a34f9677ad&id=0cd43e068d
č. 2: https://mailchi.mp/cc03196511b2/seafoodtomorrow-e-newsletter-issue-two

www.seafoodtomorrow.eu