Potravinářská komora České republiky


SAFE-BAG je tříletý projekt financovaný ze 7. rámcového programu EK (podprogram “Research for SME Associations”). Projekt je odpovědí na zvyšující se požadavky spotřebitelů, kteří požadují takové výrobky, které neobsahují škodlivé chemické látky a které jsou bezpečné pro lidské zdraví i životní prostředí.

Konsorcium projektu SAFE-BAG je tvořeno zkušenými výzkumnými subjekty, které zajistí dosažení výzkumných a technologických cílů projektu, dále je tvořeno zástupci potravinářského průmyslu z oblasti čerstvé produkce, kteří zajistí rozšíření a využití výsledků projektu.

Cílem projektu SAFE-BAG je vytvoření nového dekontaminačního balicího systému pro čerstvé potraviny (ovoce, zelenina). Plasma (energeticky ionizovaný plyn) je používána především pro zpravování průmyslových materiálů. V poslední době se ale ukázalo také její využití jako dekontaminační prostředek povrchů, které přijdou do styku s potravinami.

Prototyp systému bude vytvořen a testován přímo při zpracování čerstvého ovoce a zeleniny, aby byla potvrzena jeho funkčnost za výrobních podmínek. Testování za laboratorních podmínek umožní potvrzení antimikrobiální účinnosti systému, prokáže, zda dochází k ovlivnění nutričních a kvalitativních parametrů produktu či nikoli, a také stanoví délku trvanlivosti.


Partneři ze skupiny asociace MSP:
  • Federation of the Food & Drink Industries of the Czech Republic (Česká republika)  www.foodnet.cz
  • Chamber of Commerce and Industry of Slovenıa – Chamber of Agrıcultural and Food Enterprıses (Slovinsko) www.gzs.si/zkzp
  • Union of Dairy, Beef, Food Industrialists and Producers of Turkey (Turecko) www.setbir.org.tr

Partneři ze skupiny MSP:
Partneři ze skupiny vědecko-výzkumných organizací:
  • Dublin Institute of Technology (Irsko) www.dit.ie
  • Innovació i Recerca Industrial i Sostenible (Španělsko) www.iris.cat

Více informací naleznete na: www.safebag-fp7.eu nebo youtube: www.safebag-fp7.eu http://www.youtube.com/watch?v=ysiotz1BQag