Potravinářská komora České republiky


Pro média...

Potravinářská komora České republiky (PK ČR) informuje pravidelně o své činnosti, postojích, názorech a stanoviscích zástupce sdělovacích prostředků.

Novináři najdou na tomto místě aktuální tiskové výstupy PK ČR, v případě potřeby doplňujích informací se mohou obrátit na ředitelku odboru komunikace Potravinářské komory ČR, kterou je:

Ing. Dana Večeřová

tel.: +420 296 411 184

V případě nepřítomnosti je možné kontaktovat sekretariát PK ČR na číslo +420 296 411 187

e-mail: vecerova@foodnet.cz