Potravinářská komora České republiky


No. 218423-2

Vyvinutí nejvhodnější struktury a způsobu zpracování plněných čokoládových cukrovinek při nejvyšší jakosti (ProPraline)  

http://www.sik.se/propraline/

Cílem tohoto tříletého projektu bylo zjištění příčin a omezení tvorby trhlin a tukových výkvětů na povrchu při výrobě plněných čokoládových cukrovinek, publikace příručky s identifikací kritických bodů výroby a jejich prevence výskytu, doporučení a nových poznatků včetně výstupů ze školících kurzů.

Vedle šíření poznatků, zkušeností a výsledků z projektu se PK ČR rovněž přímým způsobem podílela spolu se švédským a belgickým sdružením výrobců čokoládových pralinek CHOKOFA a CHOPRABISCO na organizaci 3 školících kurzů pro výrobce MSP ve východní, severní a střední Evropě.

V rámci projektu byla zrealizována první společná setkání k prvotním poznatkům a managementu projektu v Bruselu, Gothenburgu a Praze.