Potravinářská komora České republiky


Pěstitelské pálení – standardizovaná služba dle potravinářské legislativy EU

Pěstitelské pálení ovoce vychází z vinopalnictví a v současné době je tato činnost provozována na území České republiky, Rakouska a některých zemích Spolkové republiky Německa. Pěstitelské pálení je služba, která umožňuje na základě zákona o lihu č. 61/1997 Sb., a jeho platných novel zpracovat přebytky ovoce z vlastní produkce pěstitelů – obyvatel venkova na kvalitní ovocný destilát za zvýhodněných daňových podmínek. Tato výjimka byla schválena EU před vstupem České republiky do EU. Provozovatel pěstitelské pálenice je provozovatelem potravinářského podniku podle nařízení 178/2002/ES a na základě toho se na něho vztahuje „potravinové právo“ tj. právní a správní předpisy použitelné pro potraviny obecně, zvláště nařízení o hygieně 852/2002/ES.

Vzhledem k tomu, že pěstitelské pálení je služba a pracuje s materiálem, který je dovezen pěstitelem a v minulosti nebyl hodnocen na základě legislativy jako potravinářský provoz v pravém slova smyslu, je nyní nutné v celém oboru podnikání zvýšit všeobecnou znalost potravinového práva tak, aby byly naplněny veškeré legislativní požadavky platné pro daný obor.

Cílem projektu je ve srozumitelné formě předložit provozovatelům návod jak postupovat v případě naplnění všech podmínek nutných k provozování potravinářského provozu a seznámit je s platným legislativním rámcem pro tuto činnost. Vzhledem k tomu, že od roku 2009 byla zařazena tato činnost pod kontrolu SZPI je nutno seznámit provozovatele s přístupem a činností této kontrolní organizace a s jejími postupy.

Semináře proběhly ve dnech 23.8. a 20.9.2012.

Upozornění: Všechny prezentace odrážejí zadané téma a je nutné je také v těchto souvislostech vnímat. Je možné, že nebudou odrážet skutečný stav, protože byly vytvořeny k výukovým účelům !

Analytika a senzorika destilátů a jejich hodnocení č.6.pdf [281.20 KB]

HACCP pro pálenice č.4.pdf [176.89 KB]

Kvalita_vs _zařízení-Prof. Melzoch.pdf [1.03 MB]

N 852_2004_PěPá_Smělá č.3.pdf [1.19 MB]

Pálenky-kvalita-120810 č.5.pdf [330.66 KB]

Pěstitelské pálení_Vizovice MZe Švec č.1.pdf [1.00 MB]

Prezentace_pěstitelské_pálení GŘC.pdf [634.96 KB]

program Pálení sbor. str. 1.pdf [228.09 KB]