Potravinářská komora České republiky


NOVINKY V POTRAVINÁŘSKÉ LEGISLATIVĚ

Údaje uváděné na obalech potravin jsou pro spotřebitele základním zdrojem informací, aby se mohl při výběru ze širokého spektra výrobků tzv. kvalifikovaně rozhodnout. V dobách přísné regulace se potraviny vyráběly v úzkém sortimentu podle jednotných norem, takže nebylo nutné složité označování a spotřebitel nemohl, ba ani nemusel vybírat. Vstupem České republiky do Evropské unie se situace podstatně změnila a situace je v oblasti výběru mezi výrobky a jejich označování náročnější nejen pro spotřebitele, ale zejména pro výrobce. Evropské potravinové právo pomalu opouští právní úpravu pomocí směrnic a k zajištění svého základního cíle – bezpečnosti potravin – přechází k regulaci v jednotlivých členských státech přímo použitelnými nařízeními. Jedním z posledních je např. nařízení o poskytování informací o potravinách spotřebitelům.

Cílem semináře je seznámit účastníky z řad provozovatelů potravinářských podniků a dalších zájmových skupin s novinkami v oblasti evropského potravinového práva. Dále pak s přístupem dozorových orgánů ke kontrole, protože i ony čelí nárokům na ně kladeným v souvislosti s kontrolou povinností uložených provozovatelům potravinářských podniků. V neposlední řadě se seminář nutně dotkne i požadavků na materiály a předměty přicházející do styku s potravinami a označování speciálních druhů potravin.

Cyklus seminářů probíhal od 17. dubna do 10. května 2012. 

Upozornění: Všechny prezentace odrážejí zadané téma a je nutné je také v těchto souvislostech vnímat. Prezentace byly vytvořeny v daný moment k výukovým účelům, a proto je možné, že se v závislosti na uplynulém čase některé informace mohly změnit !

POZVÁNKA-legislativa.pdf [139.93 KB]

Úvod do problematiky-legislativa.pdf [1.15 MB]

1169_2011.pdf [733.42 KB]

Aktivity_potravinářského_průmyslu.pdf [2.30 MB]

SZPI - PK_Vybrané přístupy ke kontrole_2012.pdf [573.38 KB]

Potravinářská komora 2012 SEMINÁŘ- FCM.pdf [12.18 MB]

Speciální druhy potravin a ZT-komora.pdf [1.01 MB]