Potravinářská komora České republikyNové výživové strategie zaměřené na specifické potřeby osob pokročilejšího věku (65+), jejichž cílem je zajistit zdravou formu stárnutí v Evropě  

Číslo grantu: 266486

Projekt je financován 7. rámcovým programem Evropské komise.

Oficiálním datem 1. března 2011 bylo zahájeno pětileté období plnění 12 pracovních balíčků projektu NU-AGE

Na základě získaných poznatků o vlivu výživy na proces stárnutí a jejího potenciálu chránit před rozvojem některých onemocnění budou vyvinuty potraviny s vylepšeným složením, které budou určeny především pro věkovou kategorii 65+ a dále budou zkoumány způsoby komunikace výživových doporučení směrem k této věkové skupině.

V průběhu projektu bude vytvořena nová potravinová pyramida určená pro věkovou skupinu 65+ zohledňující nutriční potřeby stárnoucí populace. Tato pyramida bude vyvinuta na základě výživových doporučení užívaných v Evropě a bude graficky znázorňovat vyvážený jídelníček. Důraz bude kladen na správné zastoupení všech živin, pitný režim, příjem vlákniny, vitaminu D a vitaminu B12.

Cílem projektu NU-AGE je:
1. zamezení kognitivnímu / fyzickému úbytku pomocí nutriční intervence
2. posouzení efektu nově zpracované potravinové pyramidy pro věkovou kategorii 65+
3. rozpoznání buněčných / molekulárních mechanismů zodpovědných za celý efekt diety
4. provedení genetických a epigenetických studií pro zhodnocení individuální variability odpovědi organismu na stravovací režim
5. přijetí integračního komplexního přístupu k analýze dat celého souboru

Multidisciplinární konsorcium NU-AGE je složeno z 31 partnerů ze 17 zemí EU. Na projektu se podílí evropské výzkumné instituce, jeden podnik z oblasti biotechnologií, potravinářský průmysl je pak zastoupen jak podniky, tak asociacemi evropského potravinářského a nápojového průmyslu.

PK ČR se zapojí do projektu implementací následujících aktivit (s relevancí na pracovní balíčky projektu)

WP1: koordinace a management

WP9: navržení vylepšených receptur tradičních potravin pro spotřebitele věkové kategorie 65+ vč. zajištění souladu vygenerovaných prováděcích nařízení s ohledem na zkušební testy v Zeelandia spol. s.r.o.

WP11 a WP12: analýzy, sistence v průběhu implementace doporučení na úrovni evropské legislativy, průzkum mezi spotřebiteli, organizace 3 národních školení, národní komunikační plán (NU-AGE bulletin pro průmysl, internetový portál, diseminace informací prostřednictvím jednání orgánů ČTPP, PK ČR apod.)

Více informací naleznete na: www.nu-age.eu 


NU-AGE - Tisková zpráva - 2011.05.05.doc [41.00 KB]