Potravinářská komora České republiky


 

Ministerstvo vnitra České republiky

Nad Štolou 3

poštovní schránka 21

170 34  Praha 7

Telefon:                     +420 974 811 111

fax:                             +420 974 833 582

e-mail:                       posta@mvcr.cz

                                   www.mvcr.cz

Ministerstvo vnitra je ústředním orgánem státní správy pro vnitřní věci, zejména pro:  

 • veřejný pořádek a další věci vnitřního pořádku a bezpečnosti ve vymezeném rozsahu, včetně dohledu na bezpečnost a plynulost silničního provozu,
 • jména a příjmení, matriky, státní občanství, občanské průkazy, hlášení pobytu, evidenci obyvatel a rodná čísla,
 • sdružování v politických stranách a v politických hnutích,
 • shromažďovací právo,
 • veřejné sbírky,
 • archivnictví,
 • zbraně a střelivo,
 • požární ochranu,
 • cestovní doklady, povolování pobytu cizinců a postavení uprchlíků,
 • územní členění státu,
 • státní hranice, jejich vyměřování, udržování a vedení dokumentárního díla,
 • státní symboly,
 • státní, hospodářské a služební tajemství.

    Ministerstvo vnitra dále zajišťuje:

 • telekomunikační síť Policie České republiky a metodicky usměrňuje šifrovou službu,
 • spolupráci v rámci mezinárodní organizace Interpol.

 Působnost ministerstva vymezuje §12 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů.


  Soutěž  RENOMIA - služby v oblasti pojištění potravinářských firem
  spolupracujeme s


  Potravinářská komora ČR ®
  Počernická 96/272
  108 03 Praha 10-Malešice
  tel./fax: +420 296 411 187 (sekretariát)
  tel.: +420 296 411 184-96
  e-mail: foodnet@foodnet.cz
  IČ: 63110652
  DIČ: CZ63110652
  ID datové schránky: snrmxu3