Potravinářská komora České republiky


Ministerstvo spravedlnosti České republiky

Vyšehradská 16

128 10  Praha 2

Telefon:                  +420 221 997 111

fax:                          +420 224 919 927

e-mail:                    posta@msp.justice.cz

                                www.justice.cz

 

Ministerstvo spravedlnosti je ústředním orgánem státní

správy pro soudy a státní zastupitelství.

 

(2) Ministerstvo spravedlnosti vystavuje právní posudky k

úvěrovým a garančním dohodám, v nichž je smluvní stranou Česká

republika.

 

(3) Ministerstvo spravedlnosti je ústředním orgánem státní

správy pro vězeňství; je mu podřízena Vězeňská služba České

republiky. Ministerstvo spravedlnosti zajišťuje telekomunikační

síť Vězeňské služby České republiky.

 

(4) Ministerstvo spravedlnosti je ústředním orgánem státní

správy pro probaci a mediaci.

 

(5) Ministerstvo spravedlnosti zastupuje Českou republiku při

vyřizování stížností na porušení Úmluvy o ochraně lidských práv

a základních svobod a jejích Protokolů a Mezinárodního paktu

o občanských a politických právech a koordinuje provádění

rozhodnutí příslušných mezinárodních orgánů. 


  Soutěž  RENOMIA - služby v oblasti pojištění potravinářských firem
  spolupracujeme s


  Potravinářská komora ČR ®
  Počernická 96/272
  108 03 Praha 10-Malešice
  tel./fax: +420 296 411 187 (sekretariát)
  tel.: +420 296 411 184-96
  e-mail: foodnet@foodnet.cz
  IČ: 63110652
  DIČ: CZ63110652
  ID datové schránky: snrmxu3