Potravinářská komora České republiky


Ministersto kultury České republiky

Maltézské náměstí 1

118 11  Praha 1

Telefon:                    +420 257 085 111

fax:                            +420 224 318 155

e-mail:                      epodatelna@mkcr.cz

                                  www.mkcr.cz

 

Ministerstvo kultury podle § 8 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, je ústředním orgánem státní správy pro

 • umění,
 • kulturně výchovnou činnost,
 • kulturní památky,
 • pro věci církví a náboženských společností,
 • pro věci tisku, včetně vydávání neperiodického tisku a jiných informačních prostředků,
 • pro přípravu návrhů zákonů a jiných právních předpisů pro oblast rozhlasového a televizního vysílání,
 • pro provádění autorského zákona,
 • pro výrobu a obchod v oblasti kultury.

  Soutěž  RENOMIA - služby v oblasti pojištění potravinářských firem
  spolupracujeme s


  Potravinářská komora ČR ®
  Počernická 96/272
  108 03 Praha 10-Malešice
  tel./fax: +420 296 411 187 (sekretariát)
  tel.: +420 296 411 184-96
  e-mail: foodnet@foodnet.cz
  IČ: 63110652
  DIČ: CZ63110652
  ID datové schránky: snrmxu3