Potravinářská komora České republiky


Ministerstvo dopravy České republiky

nábřeží  Ludvíka Svobody 1222/12
110 15 Praha 1

Telefon:                   +420 225 131 111

Fax:                          +420 225 131 184

e-mail:                     posta@mdcr.cz

                                 www.mdcr.cz

 

Co je Ministerstvo dopravy?
Ministerstvo dopravy (MD) je ústřední orgán státní správy zřízený zákonem č. 272/1996 Sb., par. 1, odstavec 13, ze dne 11. října 1996, kterým se provádějí některá opatření v soustavě ústředních orgánů státní správy ČR a kterým se mění a doplňuje Zákon ČNR č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy ČR.   Jaké má MD kompetence?
Zákon č. 2/1969 Sb. o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, v paragrafu 17 stanoví, že Ministerstvo dopravy je ústředním orgánem státní správy ve věcech dopravy, který odpovídá za tvorbu státní politiky v oblasti dopravy a v rozsahu své působnosti za její uskutečňování.   Jak je MD organizováno?
Odbory ministerstva jsou členěny do úseků, v jejichž čele stojí náměstek ministra nebo vrchní ředitel, s výjimkou úseku ministra, řízeným přímo ministrem. V čele odboru stojí ředitel, který je podřízen vedoucímu úseku. V rámci odboru mohou být zřízena oddělení, v jejichž čele stojí vedoucí oddělení, přímo podřízený řediteli odboru.     Kde mohu získat informace, na které mám právo?
Výkonem agendy spojené se zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím je v rámci úřadu MD pověřeno Samostatné oddělení tiskové. Informace o možnostech podání včetně sazebníku úhrad nákladů spojených s poskytnutím informace naleznete zde: Možnosti podání - svobodný přístup k informacím.

  Soutěž  RENOMIA - služby v oblasti pojištění potravinářských firem
  spolupracujeme s


  Potravinářská komora ČR ®
  Počernická 96/272
  108 03 Praha 10-Malešice
  tel./fax: +420 296 411 187 (sekretariát)
  tel.: +420 296 411 184-96
  e-mail: foodnet@foodnet.cz
  IČ: 63110652
  DIČ: CZ63110652
  ID datové schránky: snrmxu3