Potravinářská komora České republiky


PLNÝ NÁZEV:         „European FoodBusiness Transfer Laboratory for stimulating entrepreneurial skills, for fostering innovation and for business creation in the Food Sector"

AKRONYM:              FOODLAB

DOBA TRVÁNÍ:        2 roky

POPIS PROJEKTU:

Tento projekt  bude vyvíjet projektový přístup založený na učení studentů, podporovat interakce mezi zúčastněnými stranami v potravinářství, vyvíjet inovativní projekty.

Projekt bude posilovat a zároveň využívat zkušenosti z projektu ECOTROPHELIA. V rámci soutěže bylo pouze 35 inovativních projektů využito pro podnikatelské účely, z

celkového počtu 200 nápadů. Přes některé úspěšné počiny neproběhl dostateční transfer do podnikání.

 

HLAVNÍ PŘÍNOSY:

-  vytváření trvalých mostů mezi akademickou obcí a potravinářskými podniky

-  rozvoj podnikatelských dovedností prostřednictvím řízeneného sebevzdělávání

-  zvýšení zaměstnatelnosti studentů malých a středních podniků a zlepšení přenosu inovací pro podnikání v odvět