Potravinářská komora České republiky


Koordinatorem projektu, s délkou trvání 30 měsíců, je University of Natural Resources and Life Sciences, Vienna, Department for Agrobiotechnology. Projekt s datem zahájení před první polovinou roku 2013 si klade za cíl pomoci potravinařskym podnikům s nakládáním s odpadem a jeho likvidaci, při zvýšení ochrany životního prostředí a snížení výrobních nákladů.