Potravinářská komora České republiky


No. 022491
European Networking for Financing Food Innovation (ENFFI)
Vytvoření evropské základny za účelem zajištění finančních prostředků k zavádění inovací v potravinářském průmyslu (ENFFI)  

Dvouletý projekt zahájený 1. ledna 2006 dosáhl vytyčených cílů, tj.:

– identifikovat a analyzovat specifické potřeby a problémy potravinářského sektoru v souvislosti s financováním inovací,
– vyvinout a validovat směrnice a prostředky k financování identifikovaných inovací,
– vytvořit základnu organizací nejvhodnějších pro financování specifických inovačních investic v potravinářském sektoru,
– informovat a vytvářet doporučení pro zainteresované subjekty v potravinářském sektoru (MSP a začínající podniky hledající finanční prostředky a finanční investory).

Druhé vydání zpravodaje k projektu ENFFI (listopad 2006)  specifikoval výsledky, kterých bylo v rámci projektu ENFFI dosaženo za první rok řešení. Zpravodaj zahrnuje informace týkající se:
* analýzy potravinářského sektoru (výtah ze zprávy analyzující potravinářský sektor),
* informační brány pro podnikání a inovace: Gate2Growth (www.gate2growth.com),
* platformy pro financování inovací v potravinářství (http://food.gate2finance.com),
* přehledu inovací v potravinářském sektoru (MSP),
* konání kulatého stolu ve Varšavě (27. září 2006),
* připravovaných akcí v rámci projektu ENFFI,
* připravovaných souvisejících a jiných akcí.