Potravinářská komora České republiky


Evropská komise zpřístupnila databázi potravinářských přídatných látek, která je založena na seznamu schválených přídatných látek podle nařízení (ES) č. 1333/2008.

Tato databáze je pohodlným nástrojem, jak najít informace o dané přídatné látce, jejím povoleném množství a možnostech použití. Přídatné látky lze hledat podle názvu, E kódu nebo kategorie potravin.

Databáze je přístupná z následujícího linku: https://webgate.ec.europa.eu/sanco_foods/main/?event=display

Vyhledávat lze i aromata, kde každou látku lze nalézt zde: http://ec.europa.eu/food/food/chemicalsafety/flavouring/database/dsp_search.cfm Jednotlivé látky lze také vyhledávat pomocí nejrůznějších klíčových slov.

V příloze naleznete návod k použití.

FAD_demo_pdf_version.pdf [1.60 MB]

FAD_userGuide.pdf [130.51 KB]