Potravinářská komora České republiky


Přehled pracovních aktivit/balíčků projektu:

WP1: Stanovení toho, co spotřebitel vnímá, co očekává a jaké jsou jeho postoje
WP2: Inovace pro zlepšování mikrobiální bezpečnosti, původ a kontrola chemických rizik u TFP a to získaných biologicky a indukovaných výrobním procesem
WP3: Prediktivní modelování a posuzování rizik tradičních potravin
WP4: Zlepšování nutriční kvality tradičních potravin ve shodě s požadavky spotřebitelů
WP5: Zdokonalené metody marketingu a organizace v řetězci dodávek potravin
WP6: Hodnocení, demonstrace a transfer inovací do průmyslu v pilotním měřítku
WP7: Ekologický, sociální, humánní a ekonomický dopad inovací
WP8: Šíření informací, školení, transfer technologie

Aktivity WP8: Šíření informací, školení, transfer technologie

Všeobecným cílem WP8 je zavést systém kontinuálního školení a vzdělávání v oblasti transferu technologií se zaměřením na MSP, které se zabývají výrobou tradičních potravin.

K dosažení tohoto cíle bude WP8:

– identifikovat a překonávat bariery, které brání technologickému transferu;
– prezentovat vědecké inovace ve formátu vhodném pro průmysl a ostatní zainteresované subjekty;
– vyvíjet systém, který dlouhodobě zajistí školení/komunikaci;
– rozšiřovat školicí kapacitu v rámci PK ČR.

Pro WP8 jsou plánovány následující úkoly:

Úkol 8.1: Zřízení jednotek pro školení a šíření informací (TDU)
Úkol 8.1.1: Výběr technicko-vědeckých zprostředkovatelů (TSM)
Úkol 8.1.2: Školení vybraných technicko-vědeckých zprostředkovatelů v problematice tradičních potravin a o současných trendech výzkumu

Úkol 8.2: Využívání výsledků a zajišťování školení
Úkol 8.2.1: Proškolování MSP v rámci každé země zapojené do projektu

Úkol 8.3: Komunikace a šíření výsledků
Úkol 8.3.1: Vytvoření a provozování internetové stránky projektu TRUEFOOD
Úkol 8.3.2: Pořádání konferencí a workshopů

Přehled partnerů projektu zapojených do aktivit WP8