Potravinářská komora České republiky


Všeobecným cílem projektu bylo zavést udržitelné inovace do průmyslu tradičních potravin tak, aby se zajistila a zvýšila konkurenceschopnost průmyslu tradičních potravin na evropském trhu, který se stále více globalizuje. Tohoto cíle se dosáhlo propojením různých aktivit zaměřujících se na výzkum a vývoj, demonstrace, školení a šíření informací.