Potravinářská komora České republiky


BIOPOTRAVINY, JEJICH VÝROBA A MOŽNOSTI ODBYTU

Ekologické zemědělství a produkce biopotravin má velký význam pro výrobu potravin specifické kategorie kvality, má pozitivní vliv na životní prostředí, na rozvoj venkova a na pohodu chovaných hospodářských zvířat. Biopotraviny se v současné době stávají symbolem určitého životního postoje z řad jak výrobců, tak spotřebitelů. V režimu ekologického zemědělství je nyní  téměř 12 % zemědělské půdy. Bohužel tomuto stavu neodpovídá objem produkce biopotravin (0,4%) a proto je třeba využít každý nástroj na zvyšování povědomí u stávajících bio-výrobců, ale je nezbytné obracet se na sféru konvenčních producentů s cílem konverze jejich produkce na BIO.

Cílem semináře je poskytnout nové informace provozovatelům podniků pro zpracování bio-suroviny české provenience, a také provozovatelům konvenčních potravinářských podniků uvažujících o zavedení produkce v kvalitě bio. Tomuto hledisku odpovídá i výběr přednášejících z řad tuzemských i zahraničních odborníků.

Cyklus seminářů se uskuteční od 6. září do 17. října 2012. První seminář se uskuteční již 6. září 2012 v Plzni ! Pozvánku naleznete v příloze.

Materiály a prezentace ze seminářů budou vloženy po ukončení celého cyklu.

Přihlásit se je možné elektronicky na e- mailové adrese: ehlova@foodnet.cz

(uvádějte prosím: jméno účastníka, adresu společnosti/fyzické osoby, kontaktní telefon a místo, kde se budete účastnit)

Kontaktní osoba: JUDr. Zdenka Ehlová, Potravinářská komora ČR, Počernická 96/272,108 03 Praha 10 – Malešice

tel.:    +420 296 411 193

mobil: +420 724 218 765

POZVÁNKA-BIO obecná.doc [116.50 KB]

PK ČR-Úvod do problematiky_Biopotraviny.pdf [661.78 KB]

MZe-Bio_2012.pdf [215.21 KB]

ÚKZÚZ-Prezentace EZ_JU_PK CR.pdf [3.59 MB]

Bioinstitut-MARKETING A PROPAGACE.pdf [2.36 MB]

GBI-Presentation CZ.pdf [5.36 MB]

GBI_Biopotraviny_PK ČR.xlsx [55.08 KB]