Potravinářská komora České republiky

AIFooST


NÁZEV PROJEKTU: Analýza pro zlepšení odborného vzdělávání v oblasti bezpečnosti potravin v potravinářském a zemědělském sektoru

ČÍSLO PROJEKTU: CZ/13/LLP-LdV/PS/P/134070


CÍL:

Cílem projektu je vytvoření mezinárodního společenství složeného ze společností a organizací agro-potravinářského sektoru, oblasti bezpečnosti potravin a odborné přípravy s cílem sdílení zkušeností a spolupráce na úkolu společného zájmu, kterým je: „odborná příprava pracovníků agro-potravinářského sektoru pro zlepšení bezpečnosti potravin”.

Do projektu jsou zapojeni celkem 4 partneři ze 4 různých evropských zemí: BETELGEUX, SL – Španělsko, Rakouská technologická platforma pro potraviny – Rakousko, Potravinářská komora České republiky – Česká republika a Univerzita Porto – Portugalsko.


Hlavními úkoly a cíli projektu je:

- zjistit stav vzdělání a odborné přípravy v oblasti bezpečnosti potravin na evropské úrovni, a tím identifikovat nedostatky a slabé stránky;

- porovnat rozdílné metody edukace a odborné přípravy mezi jednotlivými partnerskými zeměmi a sdílet osvědčené postupy;

- zvýšit povědomí o významu bezpečnosti potravin, a to na celosvětové úrovni;

- zlepšit úroveň bezpečnosti potravinářských výrobků;

- shromáždit informace ze strany agro-potravinářských podniků týkající se jejich očekávání od zapojení do odborné přípravy;

- analyzovat profil potravinářských společností, které mají zájem o programy v oblasti bezpečnosti potravin;

- posílení využití ICT pro vzdělávání v oblasti bezpečnosti potravin;

- zvýšit kvalitu vyučování a učení.


KOORDINÁTOR:

BETELGEUX, SL

PASEO GERMANIAS, 22, 4

46701 GANDIA

SPAIN           


KONSORCIUM:

1. BETELGEUX, SL – Spain, Gandia

2. Austrian Food Technology Platform – Austria, Vienna

3. Potravinářská komora České republiky – Czech Republic, Prague

4. Universidade do Porto – Portugal, PortoPro více informací kontaktujte, prosím, I. Caklovou na e-mailu: caklova @ foodnet.cz nebo telefonu: +420 296 411 192.


Projekt patří mezi projekty, které získaly grantovou podporu v rámci projektů partnerství Leonardo da Vinci z Programu celoživotního učení. Za veškeré materiály publikované v rámci projektu ručí výhradně vydavatel a Evropská komise neodpovídá za žádné případné užití dotčených informací.
AIFooST dotazník_final.doc [976.50 KB]

AIFooST_prezentace.pdf [803.77 KB]

Projekt AIFooST_TZ.pdf [298.02 KB]