Potravinářská komora České republiky


Ústav zemědělské ekonomiky a informací

Mánesova 1453/75                                                                          

120 56  Praha 2

Telefon:                              +420 222 000 222

e-mail:                                www.uzei.cz

                                            jiraskova.hana@uzei.cz

Slezská 100/7

120 56  Praha 2

Telefon:                             +420 222 000 111

 

Kotlářská 53

602 00  Brno

Telefon:                              +420 541 211 321

 

Krnovská 2861/69

746 01  Opava

Telefon:                              +420 553 696 172

 

Ústav zemědělské ekonomiky a informací (ÚZEI) je státní příspěvková organizace zřízená Ministerstvem zemědělství ČR ke dni 1. 1. 1993.

 

ÚZEI je expertním centrem zaměřeným na zemědělskou ekonomiku, potravinářství, zemědělské poradenství a informace. V roce 2012 oslavil institut 100 let od založení.

ÚZEI spravuje Knihovnu Antonína Švehly, která je třetí největší oborovou knihovnou na světě.

ÚZEI je znaleckým ústavem v oboru ekonomika, potravinářství a zemědělství, a to v rozsahu ekonomika a sociologie v odvětví zemědělství a výživy.

 

Hlavní činnosti ÚZEI:

 • základní a aplikovaný výzkum a vývoj v oboru zemědělské ekonomiky a politiky, včetně rozvoje multifunkčního charakteru zemědělství a venkova a šíření jeho výsledků prostřednictvím výuky, publikováním a dalšími formami předávání poznatků;
 • zabezpečení komplexního expertního a odborného servisu pro MZe i další orgány státní správy;
 • výkon funkce Kontaktního pracoviště FADN CZ (Liaison Agency FADN CZ), tzn. vytváření a správa sítě testovacích podniků kompatibilní s EU a organizace výběrových šetření v agrárně-potravinářském sektoru (na základě Nařízení Rady EU 79/65/EEC a ve znění pozdějších předpisů od 1. 11. 2003);
 • prostřednictvím Zemědělského poradensko-vzdělávacího centra a Knihovny Antonína Švehly:
  • zajištění funkce poradenského a vzdělávacího centra pro oblasti zemědělství, potravinářství a rozvoje venkova;
  • zajištění knihovnických, informačních a referenčních služeb;
 • poradenství stavovským organizacím, podnikatelským subjektům a mezinárodním organizacím v rozsahu své činnosti.

  Soutěž  RENOMIA - služby v oblasti pojištění potravinářských firem
  spolupracujeme s


  Potravinářská komora ČR ®
  Počernická 96/272
  108 03 Praha 10-Malešice
  tel./fax: +420 296 411 187 (sekretariát)
  tel.: +420 296 411 184-96
  e-mail: foodnet@foodnet.cz
  IČ: 63110652
  DIČ: CZ63110652
  ID datové schránky: snrmxu3