Potravinářská komora České republiky


Tisková zpráva SZPI - Potravinářská inspekce zjistila opět polská jablka s pesticidy

Autor: SZPI

Datum: 21. 06. 2018

Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) zjistila v tržní síti další případ jablek z Polska s nadlimitním obsahem pesticidů. V letošním roce se jedná již o celkově čtvrtý případ zjištění tohoto druhu u jablek polského původu.

Výsledky z akreditované laboratoře SZPI potvrdily nadlimitní přítomnost pesticidu chlorpyrifos v šarži nebalených jablek odrůdy Gala, označení šarže V805223456, země původu: Polsko, kterou inspektoři odebrali u prodejce AHOLD Czech Republic, a.s., Přemyslovců 1, Nový Jičín.

Jablka obsahovala rezidua pesticidu chlorpyrifos v množství 0,20 mg/kg, což je dvacetinásobek maximálního povoleného limitu, který dle předpisů činí 0,01 mg/kg.

Dodavatelem jablek do ČR byla společnost Bakker s.r.o., Měchnov 33, Divišov.

SZPI s kontrolovanou osobou zahájí správní řízení o uložení pokuty. O předešlých případech inspekce informovala v tiskové zprávě z 23. 2. 2018 15. 1. 2018 5. 1. 2018 a v tiskové zprávě z 30. 11. 2017.

 

Zpracoval: Mgr. Radoslav Pospíchal - referent mediální komunikace,tel.: + 420 542 426 613

 

   

 


SoutěžRENOMIA - služby v oblasti pojištění potravinářských firem
spolupracujeme s

Potravinářská komora ČR ®
Počernická 96/272
108 03 Praha 10-Malešice
tel./fax: +420 296 411 187 (sekretariát)
tel.: +420 296 411 184-96
e-mail: foodnet@foodnet.cz
IČ: 63110652
DIČ: CZ63110652
ID datové schránky: snrmxu3